Antwerpen onder vuur – 1830

“Het bombardement van Antwerpen op den 27en. October 1830“. Lithografie gedrukt in 1830 door Flora Java. Later met de hand…

Lees verder

Het bombardement van Antwerpen op den 27en. October 1830“. Lithografie gedrukt in 1830 door Flora Java. Later met de hand gekleurd. Afm. (druk): 27,5 x 34 cm (afb. 20,9 x 32,9 cm).

In 1815 wordt Willem I, nadat de Franse bezetters zijn teruggedrongen, tot koning gekroond van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.

Vijftien jaar later heerst er bij het Belgische volk veel onvrede. Het katholieke zuiden is niet blij met een protestantse koning. De Franstalige edelen storen zich eraan dat de regering Nederlands spreekt en de liberalen vinden dat de koning te machtig is en zich met teveel zaken bemoeid.

In 1830 komen de Zuidelijke Nederlanden in opstand tegen koning Willem I. Die probeert de Belgische Revolutie neer te slaan.

Uit die strijd toont deze lithografie het bombardement op Antwerpen door de Nederlandse oorlogsschepen onder commando van de Nederlandse generaal Chassé, vanaf de Schelde op 27 oktober 1830. In de voorgrond ligt het lichaam van een Belgische opstandeling, aan het einde van de kade het brandende entrepot en de Sint-Michielsabdij.

Nadat er een wapenstilstand is afgekondigd blijft Luitenant Van Speijk met zijn boot voor Antwerpen liggen. Van Speijk is belast met het controleren van de scheepsladingen van de Antwerpenaren om er zeker van te zijn dat er geen oorlogsmateriaal wordt gesmokkeld. Een harde noordoostenwind dreef in 1831 het schip naar de kant, waar een woedende menigte havenarbeiders op het schip sprong. Toen zou Van Speijk zijn laatste historische woorden hebben gesproken: ‘Dan liever de lucht in’, en hij gooide zijn sigaar in het buskruit: 31 bemanningsleden en een onbekend aantal Antwerpenaren vonden de dood. Ook deze heldendaad mocht het lot niet keren en uiteindelijk wordt België onafhankelijk.

Literatuur: Frederik Muller “Nederlandsche historieplaten” (1863-1882), nr. 6519.

Prijs: VERKOCHT