Bijltjesdag – anoniem, 1787

BIJLTJESDAG, 1787 “Gevegt aan de Kattenburger Brug, te Amsterdam, door Eenige Burgers, tegen de Kwaadwilligen van dat Eiland, den 30te…

Lees verder

BIJLTJESDAG, 1787

Gevegt aan de Kattenburger Brug, te Amsterdam, door Eenige Burgers, tegen de Kwaadwilligen van dat Eiland, den 30te May 1787”. Anonieme kopergravure vervaardigd in 1787 en later met de hand gekleurd. Afm (plaat) 26,3 x 31,5 cm.

Eind 18e eeuw werden de tegenstellingen tussen de Oranjegezinden (aanhangers van stadhouder Willem V) en de patriotten (tegenstanders van Willem) steeds groter. In Amsterdam was er zelfs sprake van een kleine burgeroorlog tussen deze twee partijen.

In mei 1787 kregen de patriotten de macht in het stadsbestuur, wat leidde tot gevechten tussen de oranjegezinde ‘bijltjes’ (scheepstimmerlieden) van Kattenburg en de patriotse burgerwacht. Op deze voorstelling is een gevecht te zien tussen de patriotten en oranjegezinden op de Kattenburgerbrug tussen de IJgracht en de Nieuwevaart. Op de voorgrond het Kadijksplein gezien naar ’s Lands Zeemagazijn (het huidige scheepvaartmuseum) aan het Kattenburgerplein.

De patriotten staan klaar met kanonnen. De oranjegezinde eilandbewoners hebben echter de bruggen opgehaald en kunnen de patriotten daardoor een tijd tegenhouden. Uiteindelijk lukt het de patriotten toch om Kattenburg te bereiken en richten daar een ravage aan. Daarbij komt de aanvoerder van de bijltjes, Johannes Rannink, om het leven.

Deze 30e mei 1787 is de geschiedenis in gegaan als Bijltjesdag.

Literatuur: Frederik Muller “De Nederlandsche geschiedenis in platen” (1863-1882), nr. 4821a.

Prijs: VERKOCHT