Breda – Joan Blaeu, 1649

Plattegrond van Breda, kopergravure uitgegeven te Amsterdam in 1649 door Joan Blaeu, als onderdeel van diens Toneel der Steden van…

Lees verder

Plattegrond van Breda, kopergravure uitgegeven te Amsterdam in 1649 door Joan Blaeu, als onderdeel van diens Toneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden. Later met de hand gekleurd. Afm. 41 x 54 cm.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1566-1648) was Breda afwisselend in handen van de Spanjaarden en de opstandige Nederlanders. In het begin van de oorlog werd de vesting gemoderniseerd en voorzien van aarden bastions. In 1577 verlieten de Spaanse troepen de stad, waarna hij ingenomen werd door muitende Duitse soldaten. Deze moesten met veel geld betaald worden om te voorkomen dat zij de stad zouden plunderen. Daarna werd de stad voor de prins van Oranje ingenomen door de graaf van Hohenlohe. Nadat Willem van Oranje in dat jaar in Breda was teruggekeerd werden nieuwe aarden bastions opgeworpen. Aan de zuidzijde kwam een sluis in de Mark om het rivierwater dat in de grachten stroomde, op te stuwen. De nieuwe vesting werd door Jocob Kemp in 1593 gekarteerd.

Dit is bekendste Bredase plattegrond, met stratenpatroon en bebouwing in opstand getekend. Hoewel de kaart pas in 1649 werd uitgegeven is de weergegeven situatie van rond 1622, met de vestigingsuitbreidingen van Maurits maar zonder kroonwerken, een situatie die onveranderd bleef tot 1682

De kaart is gebaseerd op de opmetingen die door Balthasar Florisz. van Berckenrode waren verricht ten behoeve van zijn belegeringskaart uit 1637. Het octrooi op deze laatste kaart verliep in 1643. Na deze datum kon zijn kaart vrijelijk worden gereproduceerd. De kaart is opgedragen aan Frederik Hendrik.

Een herdruk van de kaart van Blaeu verscheen na 1698 bij Frederick de Wit. (Al was de rechterbovenhoek van de koperplaat afgebroken, waar het stadswapen stond gegraveerd.)

Prijs: VERKOCHT