Broek in Waterland – ca. 1883

Groot formaat schattingskaart van de Gemeente Broek in Waterland op een schaal van 1 : 10.000. Handgetekende kaart met inkt…

Lees verder

Groot formaat schattingskaart van de Gemeente Broek in Waterland op een schaal van 1 : 10.000. Handgetekende kaart met inkt en waterverf, vervaardigd in of na 1883. (Watermerk J W Zanders 1883). Afm.: ca. 67 x 98 cm.

De totstandkoming van het Kadster in 1832 maakte voor geheel Nederland een gelijke wijze van heffing van grondbelasting mogelijk. In 1870 kwam de Wet op Grondbelasting die diende om de vele bepalingen te vervangen die sinds 1832 waren uitgevaardigd. De wet bepaalde dat de grondbelasting werd geheven op de gebouwde en ongebouwde eigendommen ‘naar mate van hunne belastbare [huur]opbrengst’.

Na 1870 werden er van gemeenten zgn. schattingskaarten gemaakt om de nieuwe grondbelasting te bepalen.

Broek in Waterland was in de zeventiende en achttiende eeuw het meest welvarende dorp in Waterland. Veel reders, kapiteins en rijke kooplieden verlieten Amsterdam om buiten te gaan wonen. De Broekers kwamen openlijk uit voor hun rijkdom en lieten deftige huizen met prachtige interieurs bouwen.

Broek in Waterland was aanvankelijk geen boerendorp maar een schippersdorp, maar in de zeventiende eeuw ging het met de Broeker zeevaart bergafwaarts en rond 1700 was de voornaamste bron van inkomsten de intensieve veehouderij, die vooral vanaf 1650 in rap tempo was opgekomen. Het nabije Amsterdam was een gretige afnemer van verse zuivelproducten die per schuit werden aangevoerd. Veepest en overstromingen maakten een abrupt einde aan deze veehouderij in de eerste helft van de achttiende eeuw. In de loop van de achttiende en negentiende eeuw waren het vooral de handel en het verzekeringswezen waarmee de inwoners hun geld verdienden.

Prijs:VERKOCHT