Den Haag, feest op het Malieveld – Dirk Sluyter naar Haatje Pieters Oosterhuis, 1816

FEEST OP HET MALIEVELD “Volksfeest gevierd in ’s Gravenhage den 16de September 1816“. Ets met aquatint vervaardigd door Dirk Sluyter…

Lees verder

FEEST OP HET MALIEVELD

Volksfeest gevierd in ’s Gravenhage den 16de September 1816“. Ets met aquatint vervaardigd door Dirk Sluyter naar een tekening van Haatje Pieters Oosterhuis, uitgegeven te Amsterdam door J.C. Hagedoorn. In de tijd met de hand gekleurd (met latere toevoegingen). Afm. (prent) 33,2 x 46,7 cm.

Er werd een volksfeest gehouden in ’s Gravenhage ter ere van de aankomst van Willem II, erfprins der Nederlanden en Anna Paulowna, grootvorstin van Rusland na hun huwelijk in Sint Petersburg in februari 1816. We zien dat een enorme menigte zich op het Malieveld heeft verzameld, waaronder veel soldaten.

Muzikanten, goochelaars en acrobaten vertonen op een groot podium hun kunsten: een man met een kruiwagen loopt over een touw naar een hoge stellage. In kraampjes en vanaf kruiwagens wordt eten en drinken verkocht. Op de achtergrond rijden de koetsen van het jonggehuwde paar en hun gevolg.

De couranten uit de dagen erna berichtten over de “warme vreugde over de gelukkige aankomst van het Vorstelijk Paar en de ongekunstelde blijdschap, met welke alle harten vervuld waren.”

“Reeds van den morgen af, was het grootste gedeelte van de bevolking dezer residentie op de been; terwijl aan alle toegangen tot dezer stad de toevloed van zowel rij en vaartuigen , als te voet aankomende bewoners van andere steden en dorpen onbeschrijfelijk groot was. De menigte aanschouwers in en om het Malieveld, waar verschillende verrigtingen van koorddansers en andere verlastingen gratis voor het publiek gegeven werden, was talloos.”

“De Koninklijke familie reed geruime tijd door het veld en ontving aanhoudende ondubbelzinnige blijken van volksliefde en achting. Des avonds leverden de illuminatien van de stad het schilderschtigste gezicht op; de pracht en smaak, waarmede alle pleinen en straten en vooral de Vijverberg, het Voorhout en Boschkant verlicht en versierd waren, gaan alle beschrijving te boven.”

Prijs: VERKOCHT