Spotprent, strubbelingen tussen de Nederlanders en de Britten – anoniem, ca. 1780

DE EERWAARDIGE NEDERLANDER VERDEELT ZIJN SCHATTEN Anonieme spotprent op de politieke verhoudingen tussen de Nederlandse Republiek en Engeland. Ets met…

Lees verder

DE EERWAARDIGE NEDERLANDER VERDEELT ZIJN SCHATTEN

Anonieme spotprent op de politieke verhoudingen tussen de Nederlandse Republiek en Engeland. Ets met gravure vervaardigd ca. 1780. Later met de hand gekleurd. Afm. 25 x 36,2 cm.

Met de Glorieuze Revolutie van 1688 kwam er een einde aan de rivaliteit tussen Engeland en Nederland, doordat stadhouder Willem III van Oranje-Nassau naast Maria II van Engeland op de Engelse troon kwam. Deze manoeuvre werd echter op termijn de ondergang van de Nederlandse dominantie in de handel en daarmee op zee. De kooplieden begonnen Londen als nieuwe uitvalsbasis te gebruiken. De groei van de Nederlandse economie zwakte af. Vanaf 1720 was er zelfs sprake van achteruitgang en rond 1780 lag het inkomen per hoofd van de bevolking in Groot-Brittannië boven dat in Nederland. Jaloezie speelde nu een rol aan Nederlandse zijde.

Op de prent zien we de eerwaardige Nederlandse koopman geld uitdelen aan hardwerkende (Nederlandse) arbeiders, landbouwers en kunstenaars. Verzoeken van buitenlandse investeerders – het zijn Groot-Brittannië en Amerika –  met obligaties en alliantieverdragen, worden afgewezen. Op de voorgrond verjaagt de Nederlandse leeuw de vermagerde Engelse dog, terwijl de Franse haan op zijn achterste springt.

Aan de linkerkant krijgt een man “Oeconomische Brillen” aangemeten omdat hij zijn ogen niet gelooft, een verwijzing naar de verbazing dat de Nederlander de mogelijkheden om winst te maken niet aanneemt. Op de achtergrond wordt een hele schaar “afgedoolde Hollanders”, door de Rede begeleid. Ze spoeden zich naar de tempel van de Vrijheid. om zich met de aldaar bevindende menigte de handen ineen te slaan en de vrijheid niet alleen te ondersteunen, maar ook tot oude luister terug te brengen, terwijl de deugden Godvrucht, Waarheid, Liefde, Trouw, en Standvastigheid klaar zijn om af te dalen en zich daar te huisvesten.

Op de achtergrond zien we de Nederlandse vloot die door de god van de handel Mercurius naar de juiste haven gewezen wordt.

De prent waarschuwt dus tegen Nederlandse investeringen in Britse effecten.

Prijs: VERKOCHT