Enkhuizen – Gerard van Keulen, ca. 1720

“Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens. Geleegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyder Zee. Waar…

Lees verder

Nieuwe afteekening van alle de banken, canaalen, tonnen en dieptens. Geleegen voor de stad Enkhuysen in de Zuyder Zee. Waar in aengeweesen word, hoedanig men, uyt de stad nae de Vuur Toren door het Voor Land gevoeglyk kan maken een nieuwe zee haven.”Kopergravure vervaardigd door Gerard van Keulen naar een tekening van Jan Belkmeer uit Enkhuizen, uitgegeven ca. 1720 te Amsterdam. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 50 x 59 cm.

Kaart van de zandbanken voor Enkhuizen met de geprojecteerde nieuwe haven ontworpen door Petrus Eggerts. In de rechterbovenhoek een inzetkaart met de “verbeelding” van de monding van de nieuwe haven en de stad verscholen achter de Noorderdijk, ook de circa 16m hoge vuurtoren is te zien.

Om de verzanding van de zeehaven van Enkhuizen tegen te gaan, werd rond 1700 een plan gemaakt voor het buitendijks graven van een kanaal vanaf de haven naar dieper water. Ter uitvoering van dit project moest een “Compagnie van Commercie, Navigatie, Assurantie, Visscherij etc.” worden opgericht met een beginkapitaal van 20 miljoen gulden. Hiervoor werden in 1720 aandelen uitgegeven. Dat dit op niets uitliep bewijst ook het feit deze kaart was opgenomen in Het Groote Tafereel der Dwaasheid, een verzameling spotprenten op de Windhandel of Actiehandel van 1720.

Prijs: VERKOCHT