Honfleur, Entrée du Port – Johan Barthold Jongkind, 1863

GEZICHT OP DE HAVEN VAN HONFLEUR “Entrée du Port de Honfleur“, ets van de hand van Johan Barthold Jongkind gedrukt…

Lees verder

GEZICHT OP DE HAVEN VAN HONFLEUR

Entrée du Port de Honfleur“, ets van de hand van Johan Barthold Jongkind gedrukt in 1863, 2e staat (van III). Afm.: 22,1 x 30,6 cm.

Johan Barthold Jongkind (1819-1891) is een sleutelfiguur in de schilderkunst van de 19de eeuw en pionier van het impressionisme. Hij werd geboren in Nederland, maar woonde het grootste deel van zijn leven in Frankrijk, waar hij bevriend raakte met kunstenaars als Claude Monet, Eugène Boudin, Charles-François Daubigny en Camille Pissarro. Jongkind schilderde naast stadsgezichten vooral kust- en rivierlandschappen.

Jongkind behoorde tot een groep vernieuwende en vooruitstrevende kunstenaars in Parijs en hij stond open voor nieuwe initiatieven. Eén daarvan was de oprichting van een gezelschap dat zich ten doel stelde de etskunst te laten herleven. In het begin van de 19e-eeuw had de lithografie een hoge vlucht genomen, maar in de tweede helft was de litho een banaal illustratiemiddel geworden. In de etskunst was, vond men, het ware handschrift van de kunstenaar afleesbaar. In 1862 richtte de uitgever Alfred Cadart samen met drukker August Delâtre de Société des Aquafortistes op. De opzet was de uitgave van mappen met prenten van levende kunstenaars. Tot de deelnemers behoorden Manet, Millet, en Jongkind. Jongkinds eerste bijdrage was een ets Vue de la Ville de Maassluis, voor de uitgave van 1862. Later volgden gezichten op de haven van Honfleur en op de spoorlijn langs de haven. Baudelaire was een van de eersten die Jongkinds etsen te zien kreeg. Hij schreef een artikel onder de titel “l’Eauforte est à la mode” in 1862: “Jongkind heeft zijn geheime dromen aan het papier toevertrouwd, een merkwaardige ingekorte verzie van zijn schilderkunst; het zijn schetsen die alle liefhebbers die gewend zijn om de ziel van een kunstenaar af te lezen, zelfs aan de hand van de allersnelste ‘krabbels’ kunnen waarderen.”

Jongkind had zijn eigen stijl vervolmaakt rond 1860. Hij heeft het dan ‘zware’ realisme achter zich gelaten, maar is nog niet zo lichtzinnig als het impressionisme. Hij schetste en aquarelleerde in de open lucht en trachtte exact dat vast te leggen wat er voor hem afspeelde. Meestal lag daarbij de nadruk op de sfeer rondom een te schilderen object, in plaats van op het object zelf.

Zijn werken hangen in alle grote schilderijencollecties en grafische verzamelingen over de gehele wereld. Van oktober 2017 t/m mei 2018 was er een grote tentoonstelling in het Dordrechts Museum: Jongkind & Vrienden.

Prijs: VERKOCHT