Friesland – Wopke Eekhoff, 1874

GEDETAILLEERDE 19E-EEUWSE WANDKAART VAN FRIESLAND “Algemeene Kaart van de Provincie Friesland”, steendruk vervaardigd door Daniel Veelwaard en Johannes Cornelis Zürcher,…

Lees verder

GEDETAILLEERDE 19E-EEUWSE WANDKAART VAN FRIESLANDWopke Eekhoff

Algemeene Kaart van de Provincie Friesland”, steendruk vervaardigd door Daniel Veelwaard en Johannes Cornelis Zürcher, naar het ontwerp van J.W. Witteveen, tweede druk uitgegeven in opdracht van de Staten van Friesland door Wopke Eekhoff in 1874. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (lijsten) 90 x 64 cm, (totaal) ca. 182 x 130 cm.

Wopke Eekhoff (1809-1880), was enige zoon van een verarmde zilversmid en moest, ofschoon begiftigd met een goed verstand, op zijn dertiende aan het werk bij drukker en boekhandelaar Gerard Tjaard Nicolaas Suringar in Leeuwarden. Eekhoff, voor een belangrijk deel dus autodidact, wist zich te ontwikkelen tot een van de beste Friese historici van de negentiende eeuw. In 1838 werd hij benoemd tot stadsarchivaris van Leeuwarden, de eerste met een dergelijk functie in Nederland. Landmeter Witteveen was werkzaam bij het Kadaster in Friesland.

Prijs: VERKOCHT