Friesland – Nicolaes van Geelkercken (Frederik de Wit), 1665

“Frisia Occidentalis” Kopergravure vervaardigd door Nicolaas van Geelkercken in 1618, hier in een 3e staat uitgegeven te Amsterdam door Frederick…

Lees verder

Frisia Occidentalis Kopergravure vervaardigd door Nicolaas van Geelkercken in 1618, hier in een 3e staat uitgegeven te Amsterdam door Frederick de Wit in 1665. Later met de hand gekleurd. Afm. 41 x 53 cm.

Landmeter Nicolaes van Geelkercken (1585/1586-1656) hield zich bezig met het in kaart brengen van Friesland en de steden aldaar, in de jaren 1614-1616. Voor het boek “De Frisia et Frisorum Republica” van Ubbo Emmius, rector van de Groningse Academie, vervaardigde hij een belangrijke serie plattegronden van de elf Friese steden, evenals een kaart van Oost-Friesland. Een kaart van Friesland in z’n geheel zat daar niet bij. Die verscheen als losse uitgave twee jaar later. Die kaart (ons exemplaar) werd later ook door Frederik de Wit in zijn atlassen opgenomen.

De kaart oogt fraai. Midden bovenaan zien we de stadswapens van de elf Friese steden: Leeuwarden, Harlingen, Franeker, Dokkum, Bolsward, Sneek, Stavoren, Sloten, Workum, IJlst en Hindelopen. In de boven- en onder rand aangezichten van die zelfde steden. In de linker- en rechter rand afbeeldingen van mensen in klederdracht: zoals mannen en vrouwen van adel, uit de handel en van het land er “vroeger” [in de late middeleeuwen] en “tegenwoordig” [aan het begin van de 17e-eeuw] uit zagen.

Literatuur:

  • J. de Rijke “Hoogtepunten van de Friese cartografie”, nr. 035-03
  • Günther Schilder “Monumenta Cartographica Neerlandica” VI, nr. 64.3

 Prijs: VERKOCHT