Gelderland, Land van Rijn, Maas en Waal – Henricus Hondius, 1634

“Descriptio Fluminum Rheni Vahalis et Mosae a Rheno Berca ad Goricomium usque, comprehendens Imperium Noviomagense, Bataviam, Tielae et Bomelii Insulas,…

Lees verder

425

Descriptio Fluminum Rheni Vahalis et Mosae a Rheno Berca ad Goricomium usque, comprehendens Imperium Noviomagense, Bataviam, Tielae et Bomelii Insulas, regionesque conterminas ” Kopergravure vervaardigd door Henricus Hondius uitgegeven in 1634 door Johannes Janssonius als deel van de “Atlas ofte Afbeeldinghe vande gantsche weerldt : daer in vertoont worden seer vele caerten van ale de voornaemste coninckrijcken, landen en provintien van Europa, Asia, Africa en America…uyt het Latyn in onse Nederlantsche tale getranslateert”. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (druk) 39 x 50 cm.

We zien twee kaarten op een blad: het rivierengebied van Rijn, Maas en Waal in het Hertogdom Gelre. Met titel cartouche en mijlenwijzers.

Aan de achterzijde een Beschrijvinghe des hertogdoms Gelre. Daarin staat bijvoorbeeld dat Nijmegen een goede, redelijk grote en welbetimmerde stad is, met fraaie en sierlijke kerken waaronder de St. Eusebius kerk. Arnhem was in oude tijden de woonplaats van de Hertogen van Gelre en daar resideert ook het provinciale hof bestaande uit een “Cancellier en thien Raedts-heeren, van welke de vier zijn van de voornaemste Edel-luyden des lands”. Ook wordt gesproken over Hattem “een kleyne maer seer stercke stadt aen de lincker-zijde van de Yssel” en een “kleyn stedeken” Elburg met een kasteel “welkers muuren wel 24 voeten dick zijn”. Ook lezen we over de zeer oude plaats Wageningen, al door Tacitus genoemd. En rechts van de Waal, twee mijlen van Bommel, ligt Tiel.

Prijs: VERKOCHT