Groningen, Tussen Beide Markten – ca. 1840-1860

“Tusschen de Beide Markten Groningen“. Lithografie vervaardigd ca. 1840-1860 door Steendrukkerij J.H. v/d. Weijer te Groningen naar een tekening van…

Lees verder

Tusschen de Beide Markten Groningen“. Lithografie vervaardigd ca. 1840-1860 door Steendrukkerij J.H. v/d. Weijer te Groningen naar een tekening van Sybolt Berghuis (1820-1896). Later met de hand gekleurd. Afm. 41,5 x 46 cm.

Gezicht van de Groningse binnenstad naar het westen, Tussen Beide Markten van de Grote Markt naar de Vismarkt. In de achtergrond de Aa-toren.

In het midden van de 19de-eeuw kent Groningen een periode van grote bevolkingsgroei waarbij omwille van stadsuitbreiding de poorten werden gesloopt en de vesting werd ontmanteld. Groningen werd de zesde stad van Nederland. Vanaf 1854 is er een gemeentelijke gasfabriek, waardoor de openbare weg, maar ook veel interieurs van winkels en woningen nu voor het eerst voldoende werden verlicht. Eveneens in de jaren 1850 kwam er een einde aan de private mestvaalten binnen de stad en werd er een begin gemaakt met de aanleg van riolering. Pas vanaf 1880 kregen woningen een aansluiting op de waterleiding.

Het betrekkelijke isolement waarin Groningen verkeerde, werd toen voor wat betreft landverkeer verbroken. De eerste bestrate rijksweg, naar Assen, werd geopend in 1825, maar werd pas in in 1839 doorgetrokken naar Zwolle. In 1842 en 1849 volgden de Friesestraatweg en de weg naar de grens richting Hannover. Pas als laatste grote stad in ons land maakte Groningen in 1866 kennis met het spoor.

In het witte gebouw links op de prent, het zgn. Blokhuis, verkoopt men manufacturen. In 1893 zou het ’telefoonbureel’ van de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij zich hier vestigen, waar telefonistes de verbindingen legden voor telefoon-abonnees van de stad. (Thans bevindt zich op deze plek Bakkerij Bart.) Er tegenover was de paraplu- en parasolwinkel van Lestrade gevestigd. Meer richting Vismarkt zien we ook de lakenwinkel van J.G. Bakker.

Groningen, Tussen Beide Markten (anno 2015)
Tussen Beide Markten anno 2017

Prijs: VERKOCHT