Vloot van Willem III bij Hellevoetsluis, voor de Glorious Revolution – Daniel Marot, 1688

WILLEM III VOOR ZIJN VERTREK NAAR ENGELAND VOOR DE GLORIOUS REVOLUTION “Gesichte vande Vloot van Sijn Doorluchtige hoogheijt den Heere…

Lees verder

WILLEM III VOOR ZIJN VERTREK NAAR ENGELAND VOOR DE GLORIOUS REVOLUTION

Gesichte vande Vloot van Sijn Doorluchtige hoogheijt den Heere Prince van Orangien. Tot Hellevoetsluijs. den 28ste October 1688“. Ets vervaardigd door Daniel Marot in 1688. Afm. (plaatrand): 37,2 x 55,8 cm.

We zien een stukje van de Glorious Revolution, de machtsovername door de Nederlandse stadhouder prins Willem III van Oranje-Nassau en zijn echtgenote Maria Stuart als koning en koningin van Engeland, Schotland en Ierland in 1688–1689.

Tijdens zijn drie jaar durende regeerperiode, raakte koning Jacobus II van Engeland (tevens neef en schoonvader van Willem) verwikkeld in de politieke gevechten tussen het katholicisme en het protestantisme. Als katholiek was hij vervreemd van de beide belangrijkste partijen in Engeland.

Willem vertrok met een leger van 14000 huursoldaten in Nederlandse dienst en 7000 anderen (onder meer Hugenoten, en Engelse en Schotse vrijwilligers) uit Hellevoetsluis naar Engeland op 11 november 1688. De armada van Willem was, met 53 oorlogsschepen en een kleine 400 transportschepen, ruim drie keer groter dan de Spaanse Armada een eeuw eerder. De snelheid waarmee de hele operatie werd opgezet maakte diepe indruk. Willem ging bij Brixham in Devon aan land en spoedig werd duidelijk dat zijn leger sterker was dan dat van Jacobus. Hij vluchtte naar Frankrijk en de Engelse Lords vroegen Willem de orde te herstellen.

Op de voorstelling zien we hoe de vloot van Willem III met zijn leger in de haven van Hellevoetsluis in gereedheid wordt gebracht voor de tocht naar Engeland op 28 oktober 1688.

De vloot lijkt grotendeels klaar te liggen op zee, maar enkele schepen worden nog geladen met kanonnen die gereed liggen op de kade. In het midden vooraan Willem III met zijn hofhouding, die de komst van de schepen uit Amsterdam aanschouwen. Het stadhouderlijk jacht ligt links vooraan (bij C), daarin zullen meevaren maarschalk Frederik van Schomberg en diplomaat Willem Hendrik van Nassau-Zuylestein. Maarschalk Van Schomberg, zijn zoon (de latere generaal) Charles en markies Pierre Massue de Ruvigny staan nu nog rechts op de kade (bij B) .

Boven de voorstelling het wapen van de prins met daaromheen drie engelen, waarvan er een zijn vertrek rondbazuint.

Literatuur:

  • Frederik Muller “Nederlandse Historieplaten”, nr 2707-a
  • Hollstein “Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca. 1450 – 1700”, nr. 8.

Prijs: VERKOCHT