Hoorn – Joan Blaeu, 1654

HOORN OP HET HOOGTEPUNT VAN HAAR BLOEI “Hoorn”, kopergravure vervaardigd voor Joan Blaeu’s beroemde Stedenboek uit 1649, dit exemplaar komt…

Lees verder

HOORN OP HET HOOGTEPUNT VAN HAAR BLOEI

Hoorn”, kopergravure vervaardigd voor Joan Blaeu’s beroemde Stedenboek uit 1649, dit exemplaar komt uit een Nederlandse uitgave verschenen in 1654. Later met de hand gekleurd. Afm. 41 x 52 cm.

Na de Slag op de Zuiderzee die in 1573 werd uitgevochten in de wateren voor Hoorn, breekt een periode van grote welvaart aan. Hoorn is het bestuurlijk centrum van West-Friesland. De Hollandse zeevaart breidt zich snel uit en men drijft handel over hele wereld. De Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft het monopolie voor de handel op Azië. Hoorn is één van de zes steden waar de V.O.C. een vestiging heeft, een ‘kamer.’ Jaarlijks varen er schepen vanuit Hoorn naar Indië, in opdracht van de V.O.C.

In 1649 bereikte Hoorn met de laatste havenuitbreiding zijn grootste omvang. De stad telt dan 15 à 16.000 inwoners. Kort daarna begon een lange periode van economische achteruitgang en verval.

Omstreeks het midden van de 18e eeuw moeten de havens van Hoorn een desolate indruk hebben gemaakt. Maar zo ver is het op de plattegrond van Blaeu nog niet.

Prijs: VERKOCHT