Indonesië (Celebes, Oost-Java) – Richard Brend’amour, 1872

NEDERLANDSE ZENDELINGEN IN INDONESIË “Nederlandsch Oost-Indië en het Nederlandsch Zendelinggenootschap. (1792-1872.)” Houtgravure vervaardigd in 1872 door Richard Brend’amour, gedrukt bij…

Lees verder

NEDERLANDSE ZENDELINGEN IN INDONESIË

Nederlandsch Oost-Indië en het Nederlandsch Zendelinggenootschap. (1792-1872.)” Houtgravure vervaardigd in 1872 door Richard Brend’amour, gedrukt bij M. Wijt & Zonen te Rotterdam. Later met de hand gekleurd. Afm. (blad) 49,3 x 67,3 cm.

Gedenkblad bij de viering  van 75-jarige bestaan van het Nederlandsch Zendelinggenootschap in Nederlands-Indië. Centraal kaarten van Minahasa, Oost-Java en andere Indische eilanden. Hieromheen zestien Indische gezichten. Onderaan drie bouwwerken. Tussen de scènes een overdaad aan bladwerk, ranken, vruchten en gebruiksvoorwerpen.

Het Nederlandsch Zendelinggenootschap (afgekort als NZG) werd op 17 december 1797 opgericht onder invloed van de in 1795 opgerichte London Missionary Society (LMS). Van zending is in de beginperiode eigenlijk nauwelijks sprake, aanvankelijk omdat de bijna onafgebroken oorlog met het Verenigd Koninkrijk de verbindingen met de koloniën nagenoeg onmogelijk maakte, na 1816 omdat de zendelingen vaak werden ingeschakeld in de reguliere zielzorg van de Indische Kerk die een tekort aan predikanten had. De zendelingen waren met name verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging van de inlandse gemeenten, werkten voor het garnizoen en hielden toezicht op het volksonderwijs, dit alles onder supervisie van predikanten van de Indische Kerk. Later kwam de echte zending meer op de voorgrond te staan.

Het NZG ontplooide in de loop der tijd tal van activiteiten op medisch-, onderwijs- en sociaal gebied. Ook ontplooide men diverse min of meer commerciële activiteiten. Zo werden er drukkerijen o.a. in de Minahassa, Ambon en Nieuw-Guinea door het NZG gefinancierd. In de jaren 1830 werd de eerste zendingdrukkerij van de archipel in de regio Minahassa in gebruik genomen, waar schoolboeken e.d. werden gedrukt e.d. In verschillende plaatsen, Menado (Minahassa), Modjowarno (Java), Kendal Pajak (Java), bestond ook enige tijd een zendingsspaarbank. Daarnaast beheerden zendelingen van het NZG vaak plaatselijke winkels.

Prijs: VERKOCHT