Kaap de Goede Hoop – Simon Fokke naar Hendrik Kobell, 1785

Gezicht op de “Reede van de Kaap de Goede Hoop”, ets vervaardigd door Simon Fokke naar een tekening van Hendrik…

Lees verder

Gezicht op de “Reede van de Kaap de Goede Hoop”, ets vervaardigd door Simon Fokke naar een tekening van Hendrik Kobell, voor de in 1783 uitgegeven “Nieuwe algemene beschryving van de Kaap de Goede Hoop” van Petrus Conradi en Volkert van der Plaats. Later met de hand gekleurd. Afm. (plaatrand): 21 x 30,5 cm.

Op 6 april 1652 vestigde Jan van Riebeeck aan de Kaap de Goede Hoop een verversingspost voor de Vereenigde Oostindische Compagnie. Vanuit deze post ontwikkelde zich in de daaropvolgende jaren een permanente kolonie, onder meer door het toekennen van land aan zogenaamde vrijburgers, die zich in het gebied wilden vestigen. In de eerste anderhalve eeuw daaropvolgend werd het gebied bijna uitsluitend bevolkt door kolonisten van Nederlandse, Franse en Duitse afkomst. In 1795 namen de Britten het gebied in bezit.

We zien Kaap de Goede Hoop met kasteel en Kaapstad aan de voet van de Tafelberg. Voor de rede Nederlandse en Engelse schepen, waarbij een Oost-Indiëvaarder een saluutschot geeft. Dit fregat voert de VOC-vlag van Amsterdam, een “A” is zichtbaar met daaronder het VOC-logo. Nabij dit schip vaart een sloep met hoogwaardigheidsbekleders. Links op de voorgrond een groep met Khoikhoi (toen genaamd Hottentotten).

Prijs: VERKOCHT