Kolfspelers – Jan Luyken, 1712

“De Kolf”, ets vervaardigd door Jan Luyken uitgegeven te Amsterdam in 1712. Later met de hand gekleurd. Afm. (afb.): ca.…

Lees verder

De Kolf”, ets vervaardigd door Jan Luyken uitgegeven te Amsterdam in 1712. Later met de hand gekleurd. Afm. (afb.): ca. 9 x 8 cm.

Op deze prent uit de bundel etsen “Des menschen begin, midden en einde” over de levensfasen, is het kolfspel een metafoor voor het leven:

Treft gy het stuk des levens wel,
Zo wind gij ‘t allergrootste Spel.
Zo werd de Kloot [dwz de bal], (na ’t Kinds behaagen,)
Van hier na ’t oogmerk toe geslaagen:
Maar wysheid kolft zyn eigen Hert;
Op dat het uit gerustigheden,
Van het Aardse wel-zyn, hier beneden
Na ’t Hemels Doel gedreeven werd.

Jan Luyken (1649-1712) was een befaamd etser. Hij bereikte “hij eene hoogte van vermaardheid, die alleen het deel wordt van genieën, welke, even als hij, eenen eigen oorspronkelijke weg bewandelen. Zijne kleine prentjes van één of twee figuren getuigen van zijnen vindingrijken geest door bijgevoegde ruime achtergronden en verschieten, met altijd verschillende stads- en dorpsgezigten, wagens, schepen een geestige stoffaadje.” (Immerzeel, 1842)

Prijs: VERKOCHT