Oostergeest (Warmond) – Petrus Josephus Lutgers, 1855

LANDGOED OOSTERGEEST (WARMOND) “Oostgeest te Warmond”, lithografie vervaardigd door Jan Dam Steuerwald naar een tekening van Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven…

Lees verder

LANDGOED OOSTERGEEST (WARMOND)

Oostgeest te Warmond”, lithografie vervaardigd door Jan Dam Steuerwald naar een tekening van Petrus Josephus Lutgers. Uitgegeven in 1855 te Amsterdam door C.A. Spin als deel van “Gezigten in de Omstreken van ’s Gravenhage en Leyden”. Later met de hand gekleurd. Afm. (incl. tekst) 19 x 24,5 cm.

De buitenplaats Oostergeest is zoals vele buitenplaatsen voortgekomen uit een boerderij. In 1667 bevond zich hierbij al een herenhuis en in 1729 werden gronden aangekocht waarmee het buiten zijn huidige omvang kreeg. In 1733 werd het huis verkocht “Een hofstede genaemt Oostergeest, bestaande in een complete heere huysinge, speelhuys en orangerie, groot circa ses mergen 289 roeden’ en ‘nog twee parthijen weijland, genaamt het Clooster, gelegen naast den anderen in de Clinkenberger polder, agter de voorgemelte hofstede, samen groot circa drie morgen 230 roeden.”

Ten tijde van het vervaardigen van de litho is dit buitengoed eigendom van de graven Van Limburg Stirum van Warmond. Zij hadden grote veranderingen laten aanbrengen. Het oude kerkepad, dat recht op het huis aanliep, was verwijderd en vervangen voor de tegenwoordige oprijlaan van Oostergeest, tevens toegang tot de kerk. De tuinaanleg werd geheel gewijzigd in Engelse landschapstijl.

Prijs: VERKOCHT