Leiden, gezicht van het Rapenburg

Rapenburg Leiden Aquatinta na 1807 vervaardigd door F. Diterich naar een tekening van F.A. Milatz uitgegeven door E. Maaskamp in…

Lees verder

Rapenburg Leiden

Aquatinta na 1807 vervaardigd door F. Diterich naar een tekening van F.A. Milatz uitgegeven door E. Maaskamp in Kalverstraat en Dam nr. 1 te Amsterdam. Later met de hand gekleurd. Afmetingen: 44,4 x 57,5 cm

Uitgegeven voordat de volgende tekst aan de prent werd toegevoegd: “Zoo als het zich vertoonde even voor de verschrikkelijke uitbarsting van een schip, geladen met buskruid op den XII Januarij MDCCCVII, benevens de even voor en op het ontzettend oogenblik zich aldaar bevonden hebbende persoonen.”

Gezicht op de Nieuwsteegbrug over het Steenschuur en Leidsegracht met in de verte de Lodewijkskerk. Op de voorgrond loopt een brug over de Koepoortsgracht (de tegenwoordige Doezastraat), waarvan rechts nog net het begin te zien is.

Door de buskruitontploffing van 1807 zijn de huizen van toen weggevaagd, tegenwoordig vindt men hier het Kamerlingh Onnes Laboratorium en daar tegenover (op de prent rechts) het Van der Werfpark (met daarin een naar de ramp vernoemde laan: Kruitschip).

Op plattegronden van Leiden, uitgegeven door Joannes Blaeu in ca. 1648, staat even verderop nog een andere brug over het Steenschuur. Die brug ontbreekt hier omdat deze bij het vervaardigen van dit stadsgezicht al was afgebroken.

Prijs: VERKOCHT