Leidschendam – Iven Besoet, 1755

LEIDSCHENDAM “Gezicht van den Leidschendam, van de kant van Leyden te zien” kopergravure vervaardigd door Iven Besoet en uitgegeven in…

Lees verder

LEIDSCHENDAM

Gezicht van den Leidschendam, van de kant van Leyden te zien” kopergravure vervaardigd door Iven Besoet en uitgegeven in 1755 door Hendrik Florisz. Scheurleer. Later met de hand gekleurd. Afm. (prent): ca. 28,5 x 40,5 cm.

We zien de Delftsekade in Leidschendam. Hoewel er pas in 1938 een gemeente Leidschendam ontstaat uit de dorpen Veur en Stompwijk, werd de naam Leidschendam al eeuwenlang gebruikt voor de bebouwing rondom de sluis in het kanaal de Vliet. Dit obstakel in de vaarroute tussen Leiden en Delft gaf veel economische bedrijvigheid, omdat alle passagiers en vracht op deze plaats van schip moesten wisselen. Al snel ontstond aan weerszijden van de dam bebouwing.

De Haagse uitgever en boekverkoper Hendrik Florisz. Scheurleer (1692-1768) speelde in op de populariteit van het stadsgezicht in het midden van de 18de eeuw. Hij publiceerde een reeks van achttien uiterst informatieve gezichten van Den Haag en directe omgeving die hij allemaal aan Haagse burgemeesters, baljuws of secretarissen opdroeg. Ze zijn gegraveerd door Iven Besoet (ca. 1720-1769) een uit Leiden afkomstige kunstenaar. Dat de reeks een succes was, mag blijken uit de diverse kopieën (meestal optica-prenten) die er naar zijn gemaakt. Of Besoet er goed aan heeft verdiend, is echter zeer de vraag, want als we de biografieën mogen geloven werd hij wegens wanbetaling zijn huis uitgezet, waarna hij, gehuld in een deken, op straat verbleef en korte tijd later overleed.

Dit gezicht van Leidschendam is opgedragen aan Pieter Gys, “Raad en Regeerend Burgemeester der Stad Leyden“.

Prijs: VERKOCHT