Noordzeekanaal, Noord-Hollands Kanaal – Buffa, 1877

“Noordzee-kanaal van Amsterdam naar zee 25.000 meters. Noord-Hollandsch Kanaal van Amsterdam naar Zee – 78.500.” Steendruk vervaardigd door de Gebroeders…

Lees verder

Noordzee-kanaal van Amsterdam naar zee 25.000 meters. Noord-Hollandsch Kanaal van Amsterdam naar Zee – 78.500.” Steendruk vervaardigd door de Gebroeders Reiminger, uitgeven in 1877 door fa. Buffa & Zn. Afm.: groot folio.

In 1876 werd het Noordzeekanaal opgeleverd. Het markeert de opleving van de economie van Amsterdam. De vaarroute naar zee was veel korter dan die via het Noord-Hollandsch Kanaal. Stoommachines hadden de voortuitgang opgestart. Amsterdam kon inspelen op de ontwikkelingen op de wereldmarkt, protectionistische maatregelen liet men varen. Met een goed distributienetwerk en efficiënte uitvalswegen naar het Europese achterland was Amsterdam aan haar tweede bloeitijd begonnen.

Maar er kwamen ook kansen voor de regio. De Zaanse houthandel werd via een zijkanaal goed met het Noordzeekanaal verbonden. Ook de haven van Beverwijk werd met het kanaal verbonden, hier vestigde zich in 1920 het eerste hoogovenbedrijf. Aan de noordoever van het kanaal vestigde zich in 1896 Van Gelders papierfabriek. Stork opende in 1912 in Velsen en in het kielzog van de Hoogovens vestigden zich diverse ondernemingen aan of in de buurt van het kanaal.

Prijs: VERKOCHT