Oranjerestauratie Amsterdam – Johan Christoffel Schultz, 1787

“Plechtige Optocht door de Werklieden van de Admiraliteits Scheeps Timmer werf binnen binnen Amsteldam by gelegenheid der gelukkige omwending van…

Lees verder

1.350

Plechtige Optocht door de Werklieden van de Admiraliteits Scheeps Timmer werf binnen binnen Amsteldam by gelegenheid der gelukkige omwending van zaaken in den Jaare MDCCLXXXVII.” Kopergravure uit 1787 vervaardigd door Johan Christoffel Schultz. Later met de hand gekleurd. Afm. (incl. tekst) 51,5 x 62,7 cm.

Er was aan het eind van de 18e-eeuw een sterke tegenstelling tussen de Orangisten, die wilden vasthouden aan de historische positie van het Huis van Oranje, en de patriotten. De Amsterdamse scheepstimmerlieden waren sterk Oranjegezind. Voor een armoedige beloning maakte men werkweken van soms 60 uur of meer. De werklieden stelden dus hun hoop op de prins van Oranje want van de liberale rijke reders en kooplieden hadden ze niet veel te verwachten.

In 1787 komt het tot een opstand van de werklieden tegen hun patriottische werkgevers. De dag waarop deze oproer hardhandig de kop werd ingedrukt, is bekend komen te staan als Bijltjesdag, genoemd naar het belangrijkste gereedschap van de werklieden.

Het gezag van stadhouder Willem V was zwak. In september 1787 werd hij te hulp geschoten door zijn zwager, de koning van Pruisen. Met deze zgn. Oranjerestauratie werd de macht van Willem V als erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Nederlanden hersteld en kwam een einde aan de patriottentijd. Deze “omwending” wordt op de prent gevierd.

Prijs: VERKOCHT