Patriottenbeweging – zinneprent uit 1784

DE LEEUW HERNEEMT ZIJN MOED – “De werking der Vryheids Zoonen, Opgedraagen aan alle waare Voorstanders der Nederlandsche Vrijheid” Kopergravure…

Lees verder

DE LEEUW HERNEEMT ZIJN MOED – “De werking der Vryheids Zoonen, Opgedraagen aan alle waare Voorstanders der Nederlandsche Vrijheid”
Kopergravure vervaardigd door Leendert Brasser naar een tekening van François Joseph Pfeiffer, uitgegeven te Rotterdam in 1784. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 37 x 41,5 cm.

In de tweede helft van de achttiende eeuw veranderde in Nederland het politieke landschap. Het twee eeuwen oude politieke systeem van de Republiek, met zijn specifieke rollen voor de Staten-Generaal, de Raadspensionaris en de Stadhouder (de Prins van Oranje), begon barsten te vertonen.

Er ontstond een beweging die een eind wilde maken aan de macht van Stadhouder en regenten. De vertegenwoordigers van de burgerij moesten voortaan de bepalende politieke machtsfactor gaan vormen. De aanhangers van deze beweging noemden zich Patriotten.

De Patriotse beweging beschikte niet over een helder en duidelijk politiek programma dat door alle patriotten kon worden gedeeld. Dat bracht met zich mee dat overal in het land groepjes hervormingsgezinde Patriotten bijeen kwamen met het doel, ieder op geheel eigen wijze, de bestaande politiek verhoudingen te wijzigen.

De Patriotten waren voorstander van een militie, op deze prent zien we dat verbeeld: Patriotse burgersoldaten verdrijven samen met de Nederlandse leeuw tweedracht, verraad, muitzucht en eigenbaat. Links wordt de vrijheidspaal opgericht, rechts staan de wapens van de zeven provincies. In het midden een in Romeinse kledij gehulde soldaat met lauwerkransen ten teken van de overwinning en de redding van het vaderland.

Prijs: VERKOCHT