Pesach – Antonio Baratti naar Bernard Picart, tweede helft 18e-eeuw

DE VIERING VAN PESACH, HET JOODSE PAASFEEST “La Festa di Pasqua – La Fête de Pâque”, kopergravure van de hand…

Lees verder

DE VIERING VAN PESACH, HET JOODSE PAASFEEST

La Festa di Pasqua – La Fête de Pâque”, kopergravure van de hand van Antonio Baratti naar een voorbeeld van Bernard Picart, uitgegeven in de tweede helft van de 18e-eeuw door Teodoro Viero te Venetië. Afm. 25 x 34,5 cm.

De prent stelt een sedermaaltijd voor. Mensen staan rond een gedekte tafel met daarop matzes en een lam. Erboven hangen twee brandende sjabbatlampen.

De afbeelding is geïnspireerd op werk van Bernard Picart uit “Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde” (uitgegeven 1723-1743). Waar bij Picart slechts een lamsbot op de schotel ligt, maakt op deze prent een heel lam deel uit van de sedermaaltijd. Dit duidt waarschijnlijk op een verschil in ritus.

De tekst onder de voorstelling verhaalt dat met Pesach de uittocht uit Egypte wordt herdacht [en daarmee de bevrijding van het joodse volk van de slavernij] en dat het onder de Joden nog steeds plechtig wordt gevierd. Tegenwoordig [in de 18e-eeuw dus] wijkt de manier waarop men Pesach viert af ten opzichte van vroeger. Men staat tijdens het eten [symbool voor het feit dat men overhaast uit Egypte moest vertrekken], houdt een stok in de hand vast en eet ongezuurd brood, gebraden lamsvlees en bittere kruiden [symbool voor de onderdrukking]. Pesach begint op de 15e dag van de maand nisan [de eerste maand van het joodse jaar].

Prijs: VERKOCHT