Renbaan Scheveningen – E. Spanier naar H.P. Sartor, 1846

“De eerste Wedren nabij Scheveningen, den 3 Augustus 1846. Gezien van de Koninklyke Tribune”. Lithografie vervaardigd door E. Spanier naar…

Lees verder

De eerste Wedren nabij Scheveningen, den 3 Augustus 1846. Gezien van de Koninklyke Tribune”. Lithografie vervaardigd door E. Spanier naar een tekening van H.P. Sartor uitgegeven door I.A.A. van den Bergh, Den Haag 1846. Later met de hand gekleurd. Afm. (afbeelding)  38 x 51 cm (papier ca. 46,5 x 61 cm).

De jaren veertig van de 19de eeuw vormden een bloeiperiode voor de paardensport. De Sociëteit tot Aanmoediging der Verbetering van het Paardenras in Nederland, gesteund door de stad Den Haag, liet in de winter van 1845-1846 een 1600 meter lange en 30 meter brede baan aanleggen in de duinen van Scheveningen, “hetgeen werk voor menig huisvader opleverde”.

De eerste wedrennen werden gehouden op 3 augustus 1846, op die dag vervoerde J.P. Koens met zijn diligences en omnibussen bijna drieduizend toeschouwers, daarnaast waren er naar schatting ook zeshonderd particuliere rijtuigen. Op de Oude Scheveningse Weg was voor fl. 300 aan tol van rijtuigen ontvangen.

Rondom de renbaan waren tribunes en tenten neergezet en ook in de duinen er omheen zag het zwart van de mensen. Op het middenterrein van de renbaan deden Switsar, de pachter van het Badhuis, en de Haagse restaurateur Van der Pijl, goede zaken. Koning Willem II, de prins en prinses van Oranje en prins Alexander woonden de wedstrijden bij, waarbij vooral de Engelse volbloeds van laatstgenoemde triomfeerden, ‘s Avonds was er feest in Scheveningen met bal in het Badhuis, Paviljoen en Zeerust.

Naast rennen werden er ook harddraverijen georganiseerd. In 1848 vonden er na afloop van de wedrennen volksvermaken plaats, bestaande uit het beklimmen van masten, waarbij levensmiddelen te winnen waren en wedlopen voor Scheveningse meisjes met als prijzen zilveren en gouden hoofd- en halssieraden.

De Scheveningse renbaan lag in de duinen, ingesloten tussen de tegenwoordige Gevers Deynootweg en de Badhuisweg. Op de prent zien we links in de achtergrond het Paviljoen von Wied en rechts het Stedelijk Badhuis. In 1854 werd de renbaan gesloten, de Renbaanstraat houdt de herinnering aan een glorieus verleden levend.

Prijs: VERKOCHT