Rijnland / Amstelland – Pieter Schenk, ca. 1720

“Rhenolandia, Amstelandia et Circumjacentia aliquot Territoria” [Rijnland, Amstelland en een deel van het omringende gebied], kopergravure vervaardigd ca. 1656 in…

Lees verder

Rhenolandia, Amstelandia et Circumjacentia aliquot Territoria” [Rijnland, Amstelland en een deel van het omringende gebied], kopergravure vervaardigd ca. 1656 in opdracht van Nicolaes Visscher I, in dit geval uitgegeven door Pieter Schenk jr, ca. 1720 . Verso: blank. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 45,6 x 55,3 cm.

De kaart is georiënteerd op het noordwesten. Centraal op de kaart staan het Leidse-, Haarlemmer- en Spieringmeer. Plannen om die droog te maken bestonden er al in de 17e-eeuw, maar er bestond sterke oppositie. Zo wilde Leiden zijn lucratieve visrechten niet kwijt en lag Haarlem dwars omdat het fors verdiende aan de scheepvaart door het drassige land. Daarnaast ontbraken de middelen en was er weinig vertrouwen in de technische haalbaarheid van een droogmakerij op deze schaal.

Het water ‘vrat’ steeds meer land weg en nadat eind 1836 het water tot aan Amsterdam werd opgejaagd, besloot koning Willem I dat het meer moest worden drooggemalen. Dat gebeurde uiteindelijk met stoomkracht in 1848-1852.

Naast de titel en het uitgeversimpressum rechts bovenaan op een draperie, draagt de uitgever de kaart op aan de wiskundige Johannes Hudde, die maar liefst 19 keer burgemeester was van Amsterdam. Hudde was deskundige op het gebied van waterstaat en ontwikkelde plannen voor zaken als verversing van het stadswater en bescherming van de stad tegen overstromingen. Zijn familiewapen wordt gedragen door verschillende putti.

Prijs: VERKOCHT