Rivierlandschap – Jacob Cats

Rivierlandschap met twee melkmeisjes, tekening met pen en aquarel van de hand van Jacob Cats (Altona 1741 – Amsterdam 1799).…

Lees verder

Rivierlandschap met twee melkmeisjes, tekening met pen en aquarel van de hand van Jacob Cats (Altona 1741 – Amsterdam 1799). Afm. 16,5 x 24,4 cm. Geannoteerd “J. Cats” linksonder.

Jacob Cats was de zoon van de Amsterdamse boekhandelaar Johannes Cats die vanwege het uitgeven van een aantal geestelijke liederen het land had moeten verlaten. Jacob werkte in een met bevriende financiers opgerichte behangselfabriek, waar hij met zijn toen in de mode zijnde landschappen gestoffeerd met figurenen vee indruk maakte. Voor zijn oorspronkelijke tekenenwerk kwam steeds meer waardering en hij kreeg van alle kanten bestellingen. Na een tijd kon hij zich van de beslommeringen van de behangselfabriek ontdoen en zich met verve op zijn mooie tekeningen richten. Cats tekende weinig topografisch, maar wel zeer schilderachtig.

Over Jacob Cats schrijft J. Immerzeel in 1842: “Zijne teekeningen, die door getrouwheid aan de natuur en naauwkeurige berwerkingzich onderscheiden, blijven bestendig in achting en vinden steeds tot goede prijzen gretig koopers onder zoodanige liefhebbers, die, ofschoon den hedendaasche veranderende smaak op prijs stellende, nogtans inzien, dat men op verschillende wijzen verdienstelijk kunstwerk vervaardigen kan.

Prijs: VERKOCHT