Rotterdam – Adriaen Schoonebeek + Carel Allard, ca. 1708

RIJK GEDECOREERDE KAART VAN ROTTERDAM “Tabula Rotterodami Novissima”, kopergravure van Adriaen Schoonebeek, 3e staat (van 4) uitgegeven door Carel Allard…

Lees verder

RIJK GEDECOREERDE KAART VAN ROTTERDAM

Tabula Rotterodami Novissima”, kopergravure van Adriaen Schoonebeek, 3e staat (van 4) uitgegeven door Carel Allard rond 1708, later met de hand gekleurd. Afm. 46 x 55,5 cm.

Gedetailleerde kaart van Rotterdam, op een schaal van ongeveer 1: 5000. Elk huis, iedere  brug, windmolen, kerk, etc. is afzonderlijk afgebeeld. Er liggen zo’n twintig boten en schepen in de Maas vóór de stad, en nog veel meer in de brede grachten. De tuinen, velden en verspreide huizen en windmolens net buiten de omringende stadsgracht zijn ook weergegeven.

De kaart werd vervaardigd rond 1689 door de Amsterdamse kunstenaar en graveur Adriaen Schoonebeek. Hij had het vak geleerd bij Romeijn de Hooghe en was ongetwijfeld verantwoordelijk voor de prachtige geëtste decoratie, geheel in de stijl van zijn meester. Jacob Allard publiceerde de kaart in de tweede bekende staat, maar diens oudere broer Carel Allard werkte deze uitgebreid bij toen hij de huidige derde bekende staat publiceerde.

De legenda is omzoomd met putti, bloemen en een rijke oogst. Onder de stadsdriehoek een rijke allegorische voorstelling. In het midden de stedenmaagd met lans en stadswapen, Mercurius duidt op de handelsgeest van de stad, Neptunus op haar ligging aan het water; Minerva de godin van de wijsheid draagt een speer met vaandel en “SPQR” [de senaat en het volk van Rotterdam]; een Ottomaan met kameel, een indiaan, een leeuw, een afrikaan met struisvogel duiden op betrekkingen met alle windstreken; de satyr die de Schienimf (geheel links) verleidt en de Hoorn des Overvloeds duiden op de welvaart en ook de Maas brengt vis voort.

Ondanks de omvangrijke legenda’s in de linker- en rechterbovenhoek die de schijn van betrouwbaarheid oproepen, biedt de kaart geen actueel kaartbeeld. Zoals wel vaker gebeurde maakte de graveur voor deze uitgifte van deze stadsplattegrond gebruik van een oudere koperplaat uit ca. 1677. Hij versierde de kaart, voegde aan de legenda nieuwe nummers toe en voorzag de kaart tenslotte van zijn naam en adres.

Prijs: VERKOCHT