Schelde – Pieter Verbiest, 1643

“Nieuwe Caert Vande Ghelegentheit van Oost en Wester Schelde vertoonende ock de verdroncken overwaterde Lande nieu aengewassen schoren en de…

Lees verder

Nieuwe Caert Vande Ghelegentheit van Oost en Wester Schelde vertoonende ock de verdroncken overwaterde Lande nieu aengewassen schoren en de kreeke oft killen in en door de selve tussche Bergen en Antwerpen soo het nu is, 1631”, kopergravure uitgegeven door Pieter Verbist te  Antwerpen in 1642/43. 1e staat van 5. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 54 x 40 cm.

De kaart toont ons de Schelde in de laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog, het conflict tussen het Spaanse Rijk en de in 1588 ontstane Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

De afgebeelde streek toont de ettelijke verbindingen tussen Oost- en Westerschelde, polders met hun drainering, moerassen langs de Schelde en in het noordwesten, heidegrond met duinen in het noordoosten; arceringen werden aan de oevers aangebracht. De steden liggen in hun omwalling, met aanduiding van hun belangrijkste kerken; de dorpen staan afgebeeld als een kerktoren met enkele huisjes.

Op moment van uitgifte speelden nauwkeurige kaarten een belangrijke strategische rol in de oorlogvoering. Van deze kaart bestaan dan ook meerdere staten, waarop telkens kleine wijzigingen werden aangebracht. Met de voortgang van het conflict werden aanvallende troepen, beschietingen, namen van aanvoerders en ondergelopen land in kaart gebracht en weer gewist.

Prijs: VERKOCHT