Sint Eustatius – G.B. Lawrence + G.A.F. Molengraaff, 1886

“Kaart van St. Eustatius naar de topografische kaart opgenomen door G.B. Lawrence in 1850, gewijzigd en aangevuld door G.A.F. Molengraaff.”…

Lees verder

Kaart van St. Eustatius naar de topografische kaart opgenomen door G.B. Lawrence in 1850, gewijzigd en aangevuld door G.A.F. Molengraaff.” Lithografie vervaardigd door A.J. Wendel en gedrukt in 1886 door P.W.M. Trap. Later met de hand gekleurd. Afm. 18,5 x 23,5 cm.

Op 16 november 1776 was het Sint Eustatius die de Amerikanen als eerste in hun vrijheidsstrijd tegen het Verenigd Koninkrijk steunde en hen vanuit Fort Oranje met brullende kanonschoten salueerde. Dit was het startsein voor een komen en gaan van schepen, aanvankelijk voor de aanvoer van wapens en later als doorvoerhaven en pleisterplek. Hoofdstad Oranjestad werd een winstgevende en drukke vrijhaven van de West-Indische Compagnie waar de meest luxueuze goederen belastingvrij werden verhandeld en opgeslagen, een goudmijn waaraan het zijn naam ‘The Golden Rock’ te danken heeft.

Na het verlies van de Amerikaanse koloniën, richtten de Engelsen zich meer gericht op handelskansen in het Caribisch gebied. Dit leidde tot meer concurrentie in de regio waardoor Sint Eustatius geleidelijk aan zijn belang als handelscentrum verloor en de meeste kooplieden en plantagehouders hun huizen en pakhuizen verlieten.

Het inwoneraantal liep gestaag terug van 30.000 in de gloriejaren naar 3.100 tegenwoordig.

Luitenant G.B. Lawrence maakte in dienst van de Engelse marine rond 1850 kaarten van enkele Caribische Eilanden.

Prijs: VERKOCHT