Slot Zeist – Hendrik Spilman, ca. 1760

SLOT ZEIST IN DE 18E-EEUW “Perspectief gezigt van Zeyst”, kopergravure vervaardigd rond 1760 naar een tekening van Hendrik Spilman. Later…

Lees verder

SLOT ZEIST IN DE 18E-EEUW

Perspectief gezigt van Zeyst”, kopergravure vervaardigd rond 1760 naar een tekening van Hendrik Spilman. Later met de hand gekleurd. Afm. 36,9 x 63,9 cm.

Gezicht in de Nassau Odijklaan te Zeist in de richting van Slot Zeist met links het Broederplein en rechts het Zusterplein.

Slot Zeist werd tussen 1677 en 1686 gebouwd in opdracht van Willem Adriaan van Nassau, een kleinzoon van Maurits van Oranje. Architect van het huis was Jacobus Roman, die ook Paleis Het Loo ontwierp. Het interieur is voornamelijk ontworpen door Daniël Marot.

In 1745 werd Slot Zeist aangekocht door Cornelis Schellinger, een rijke ijzerhandelaar uit Amsterdam.  In 1746 schonk hij een gedeelte aan de Evangelische Broedergemeente (ook bekend als de hernhutters), dat zou dienen als hun hoofdkwartier in Nederland.

Op de weilanden voor het slot werden later de huizen van de Broedergemeente gebouwd. Aan de ene kant van de oprijlaan naar slot werd een Broederhuis gebouwd voor ongetrouwde broeders, aan de andere zijde kwam het Zusterhuis en Weduwenhuis voor de ongetrouwde zusters en weduwen. Na de voltooiing van het Zusterhuis werden door gemeenteleden de andere huizen gebouwd. Schellinger woonde tot zijn dood in 1778 in een groot huis (links op de voorstelling) aan het Broederplein.

Hendrik Spilman (1721 – 1784) was een Nederlands topografisch graveur, tekenaar en schilder. Van Spilman is bekend dat hij het land rondtrok om gebouwen en landschappen te schetsen, die later tot tekeningen werden uitgewerkt. Als zijn belangrijkste werk worden zijn schetsen in het topografische werk Het Verheerlijkt Nederland beschouwd. In de eerste helft van de 19e-eeuw wordt hij geroemd: “Spilman teekende landschappen, benevens, veld-, stroom- en stadsgezigten naar de natuur, op eene zeer verdienstelijke wijze, ja! in het schetsachtig teekenen munt hij uit: zoodanig dat men hem, naar vele zijner schetsen te oordelen, voor eenen meester van den eersten rang zou gehouden hebben; soortgelijke teekeningen van hem acht men dan ook eene plaats in voorname kunstverzamelingen waardig.

Prijs: VERKOCHT