Spotprent op het lot van de boer – Dancker Danckerts naar Adriaen van de Venne, ca. 1650

SPOTPRENT OP HET LOT VAN DE BOER “De Groote Scheerders Winckel.” Kopergravure vervaardigd rond 1650 te Amsterdam door Dancker Danckerts…

Lees verder

SPOTPRENT OP HET LOT VAN DE BOER

De Groote Scheerders Winckel.” Kopergravure vervaardigd rond 1650 te Amsterdam door Dancker Danckerts naar het ontwerp van Adriaen van de Venne. Afm. 41,3 x 51,3 cm.

In een kapperswinkel wordt een Teunis de boer door mr. Barent Luyseknipper geknipt. In de zaak zijn meerdere personen met scharen aanwezig die ook graag de boer willen knippen en scheren, met Gewelt, door list, en om ‘t Gelt. In het onderschrift de namen van de personages in de voorstelling, met bij elke naam een tweeregelig vers. Grote zeer zeldzame spotprent op het lot van de boer die altijd het slachtoffer is, in tijden van oorlog maar ook van vrede.

De landbouw was in de Republiek de grootste sector in het economische leven. Het bood werk aan een kleine helft van de totale beroepsbevolking. De grondversnippering en de hoge pachten maakten het steeds moeilijker te voorzien in de behoeften van de snel groeiende bevolking. Vanaf halverwege de zeventiende eeuw begon een agrarische depressie die tot halverwege de achttiende eeuw duurde en alle boeren in Europa trof.

Literatuur:

  • Frederik Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen, nr. 1981. Ook door Muller (1863-1870) al “zeldzaam” bevonden.
  • Hollstein Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts 1450 – 1700, XXXV:16:8 (Van de Venne).

Prijs: VERKOCHT