Groningen – Jeremias Wolff naar Friedrich Bernhard Werner, 1729

“Gröningen, in West Frieslandt”, kopergravure vervaardigd door Jeremias Wolff naar een ontwerp van Friedrich Bernhard Werner uit 1729. Later met…

Lees verder

Gröningen, in West Frieslandt”, kopergravure vervaardigd door Jeremias Wolff naar een ontwerp van Friedrich Bernhard Werner uit 1729. Later met de hand gekleurd. Afm. 38 x 112 cm.

Met onder het stadsprofiel een legenda met de belangrijkste gebouwen van de stad.

Aan het einde van de zeventiende eeuw verloor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden langzaam maar zeker haar rol als economische supermogendheid aan Engeland. In die tijd werden maar weinig Nederlandse stadsgezichten gemaakt. Het waren de buitenlandse uitgeverijen die toen stad (en provincie) vastlegden.

Het Beierse Augsburg was met een aantal zeer actieve uitgeverijen ‘Europas Bilderfabrik’. De belangrijkste uitgeverij aldaar was die van Jeremias Wolff (1663-1774) wiens zaak werd overgenomen door zijn schoonzoon Johann Balthasar Probst, vervolgens overging in de handen van Georg Bathasar Probst en later weer in handen kwam van diens zonen Georg Balthasar Probst II en Johann Friedrich Probst. Tot 1802 blijft het bedrijf in handen van de familie Probst. De firma modelleerde ook Nederlandse stadsgezichten naar Beiers voorbeeld, waarin de kerktorens ietwat uivormige bekroningen kregen.

Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) had een kleurrijke loopbaan voordat hij als freelance kunstenaar voor de uitgeverijen van Augsburg ging werken. Zo was hij ondermeer soldaat, ‘Wunderdoktor’, vertaler van opera’s en landmeter. Hij reisde veel door Polen, Pruisen, Pommern, Duitsland, Italië, Frankrijk en Nederland om ontwerpen te maken voor zijn prenten van steden, kerken, paleizen en kastelen.

Prijs: VERKOCHT