Anti-revolutionair affiche – M. Thomassen, 1918

AFFICHE TEGEN DE REVOLUTIONAIRE WOELINGEN VAN 1918 “Steunt het wettig gezag voordat het te laat is!” Kleurenlithografie ontworpen door M.…

Lees verder

AFFICHE TEGEN DE REVOLUTIONAIRE WOELINGEN VAN 1918

Steunt het wettig gezag voordat het te laat is!” Kleurenlithografie ontworpen door M. Thomassen, uitgegeven in 1918 door de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten. Afm.: 112,5 x 80 cm.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is Nederland neutraal. De felle oorlogs-affiches, die in landen als Duitsland, Frankrijk en Engeland op elke straathoek zijn aangeplakt, ontbreken hier totaal. De overheid voert nog nauwelijks propagandacampagnes.

Vredesgroepen zoals de Nederlandse Anti-oorlog Raad proberen internationale contacten op te bouwen om het einde van de oorlog dichterbij te brengen. Vlak na het einde van de oorlog roept de sociaal-democraat Pieter Jelles Troelstra op tot revolutie. Daar zijn geen affiches voor gemaakt, wel voor de vrijwillige hulpcorpsen en burgerwachten die overal ontstaan om de socialisten in de gaten te houden.

Deze burgerwachten werden in 1918 gevormd om op te treden tegen ‘revolutionaire woelingen’. De Nederlandse autoriteiten waren erg geschrokken van de Russische Revolutie en de opstanden in Duitsland en Oostenrijk. In Amsterdam dreigde onder de slecht gehuisveste en slecht gevoede bevolking meer dan eens een oproer. Burgers in het uniform van de Vrijwillige Burgerwacht oefenden in het hanteren van wapens.

De lokale verenigingen waren verenigd in de Nederlandse Bond van Vrijwillige Burgerwachten, die ook dit affiche verspreidde. Ongekend agressief voor het brave Nederland.

Provenance: collectie Martinus Cornelis Sigal (1888 – 1969), met verso verzamelaars stempel.

Prijs: VERKOCHT