Suriname antieke landkaart – De Lavaux

“Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname“. Kopergravure vervaardigd na 1752 door Hendrick de Leth naar het ontwerp…

Lees verder

Algemeene kaart van de Colonie of Provintie van Suriname“. Kopergravure vervaardigd na 1752 door Hendrick de Leth naar het ontwerp van Alexandre de Lavaux. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. 58,8 x 89 cm.

Omdat de bestaande kaarten van de kolonie Suriname niet meer toereikend waren, zaten de directeuren van de Sociëteit van Suriname al lang verlegen om een goede nieuwe kaart. Plantage-eigenaren stoorden zich namelijk weinig aan de voorschriften ten aanzien van het meten van hun gronden en het registreren ervan. In 1734 liet Alexander de Lavaux – vaandrig in dienst van de Sociëteit en gezworen landmeter van Suriname – de directeuren weten dat hij al twee jaar bezig was met een nieuwe kaart, die bovendien al bijna gereed was. Op hun verzoek werd de kaart in 1737 in Amsterdam gegraveerd. De kaart, waarvan het noorden onder ligt, omvat in het bijzonder het cultuurgebied langs de Suriname- en Commewijne rivieren. Er zijn 436 plantages op aangegeven, die opgenoemd worden in de legenda, vergezeld van opgaven over oppervlakten en eigenaars. Voor het eerst staan alle cultuurgebieden in de omgeving op één kaart ingetekend. In de binnenlanden zien we o.m. ‘wegloopers dorpen’ die in brand staan en andere getuigenissen van acties tegen de Marrons waarbij De Lavaux betrokken is geweest.

De Lavaux was teleurgesteld over zijn betaling als cartograaf, waarop hij zonder de autoriteiten te waarschuwen in januari 1741 zich inscheepte naar St. Eustatius. In feite maakte hij daarmee zich schuldig aan desertie. Hij werd uitgeleverd en gevangen gezet in Fort Zeelandia, boven de ingang van het fort. Hij klaagde dat hij gek werd in zijn cel en schreef lange brieven aan de gouverneur. Hierin beschuldigde hij de soldaten ervan allerlei vreemde zaken in het fort uit te halen zoals duivelsbezwering en andere rituelen. In 1744 werd De Lavaux uit Suriname verbannen.

De eerste kaart van Lavaux uit 1737, hoewel geen cartografisch hoogstandje bevatte een schat aan informatie en werd later verkleind nogmaals uitgegeven. Hendrik de Leth maakt vervolgens een verbeterde derde (en grootste) editie met daarin de veranderingen tot ca. 1752.

Prijs: VERKOCHT