Suriname – Gerard van Keulen, ca. 1728

PASKAART VAN DE KUSTWATEREN VAN SURINAME “Pas-kaart vande rivieren Commewini Suriname Suramaca Cupanama en Courantin vertoonende alle desselfs plantagie en…

Lees verder

PASKAART VAN DE KUSTWATEREN VAN SURINAME

Pas-kaart vande rivieren Commewini Suriname Suramaca Cupanama en Courantin vertoonende alle desselfs plantagie en wie deselve bezitten. Alles opt naukeurigste opgestelt.” Door Gerard van Keulen, ca. 1728 te Amsterdam uitgegeven in de zeemansgids “Nieuwe Groote Lichtende Zee-Fakkel“. In de tijd met de hand gekleurd, met latere toevoegingen. Afm. (druk) ca. 50,4 x 87,1 cm.

Zeldzame zeekaart van de rivieren kusten en zandbanken van Suriname, op een schaal van ongeveer 1 : 500.000. Met inzet van een uitvergroting van de monding van de Suriname rivier rondom fort Zeelandia bij Paramaribo.

Deze kopergravure geeft een topografische weergave van verschillende Surinaamse rivieren. Ook de naam “Kust van Guiana” wordt gebruikt. De rivieren hebben deels een andere loop dan tegenwoordig vanwege aanslibbing. De Corentjin, Coppename, Saramacca, Commewijne en Marowijne zijn te onderscheiden.

Hoewel de titel suggereert dat alle toenmalige plantages op de kaart zijn aangegeven is dat niet het geval. het werkelijke aantal is niet exact bekend maar lag aanzienlijk hoger. De op de kaart vermelde 34 plantages zijn aangeduid met de namen van planters. Het zijn de namen van planters die in Suriname verbleven in de periode 1671-1675. Betere kaarten, met nauwkeurigere informatie, verschijnen van de hand van Alexandre de Lavaux in 1737.

In een medaillon midden op de kaart wordt de uitgever Gerard van Keulen vermeld. Deze zoon van Joannes van Keulen I neemt in 1704 de taak van zijn vader over en wordt op zijn beurt lid van het gilde der boekverkopers. Gerard van Keulen (1678- 1726), was een bekwaam graveur en zorgde voor de wetenschappelijke ruggengraat van het bedrijf. Nadat hij o.a. door zijn uitstekende zeekaarten naam had gemaakt werd hij in 1714 als hydrograaf van de V.O.C. aangesteld. Met Gerard van Keulen bereikte de Hollandse maritieme cartografie een niet eerder gekend niveau.

Prijs: VERKOCHT