Utrecht – Erven Johannes Janssonius van Waesberge, 1682

RIJK VERSIERDE PLATTEGROND VAN UTRECHT “TRAIECTUM WTRECHT” Panorama met plattegrond van de stad Utrecht, kopergravure, afm. ca. 39,5 x 50,5…

Lees verder

RIJK VERSIERDE PLATTEGROND VAN UTRECHT

TRAIECTUM WTRECHT” Panorama met plattegrond van de stad Utrecht, kopergravure, afm. ca. 39,5 x 50,5 cm. Schaal 1:5500, met het noorden links boven. De kaart werd vervaardigd voor het stedenboek Theatrum urbium Celebriorum totius Belgii siver Germaniae Inferioris (deel II), dat door Johannes Janssonius in 1657 te Amsterdam werd uitgegeven.

DEZE kaart is de 2e staat van de koperplaat en uitgegeven door de erfgenamen van Johannes Janssonius van Waesberge, in Amsterdam in 1682. De gravure werd in de tijd met de hand gekleurd.

 Aan het cartouche met legenda links, werd in de 2e staat als versiering een mythische vrouwenfiguur toegevoegd en een fraaie scene van een buitenhuis met koets, ruiters, jachthonden enz. en gesigneerd Joh. Van den Aveele invenit et fecit. Het kaartbeeld werd nagegraveerd van een plattegrond uitgegeven door Joan Blaeu in 1649 en komt overeen met de situatie van 1618. De legenda met 26 nummers (incl. de verbasterde Duitse toponiemen) is ontleend aan weer een andere kaart van Matthäus Merian uitgegeven te Frankfurt.

Deze verfraaide kaart werd opgenomen in de stedenatlas “Toneel der Vermaarste Koopsteden en Handelplaatsen van de geheele Wereld”.

Literatuur; Kaarten van Utrecht, Marijke Donkersloot-de Vrij (Uitg. Hes), nr. 16-2. 

Prijs: VERKOCHT