Vrede van Aken – Pieter van den Berghe, Petrus Schenk, 1748

ALLEGORIE OP DE VREDE VAN AKEN, 1748 “Het Schouw Tooneel der Vreeden geopend te Aken den 19de. Octobr. 1748 –…

Lees verder

ALLEGORIE OP DE VREDE VAN AKEN, 1748

Het Schouw Tooneel der Vreeden geopend te Aken den 19de. Octobr. 1748 – Aanschouweren, ziet hier wat Geest en Konst vermag. De Grootste Zegepraal die oit Europa zag” ets met kopergravure vervaardigd door Pieter van den Berghe, uitgegeven door Petrus Schenk II. Afm. 67 x 54 cm.

Allegorie op de Vrede van Aken gesloten op 18 oktober 1748 tussen de Geallieerden (Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Engeland en Oostenrijk) enerzijds en Frankrijk, Pruisen en Spanje anderzijds.

De Vrede van Aken beëindigde de Oostenrijkse Successieoorlog.

Oostenrijk erkende daarbij de verovering van Silezië door Frederik II van Pruisen, alsook deden ze afstand van delen van hun Italiaanse gebieden aan Spanje. Frankrijk trok zich terug uit de Republiek en droeg de forten van de zeven grenssteden Veurne, Ieper, Menen, Doornik, Bergen, Charleroi, Namen en de citadel van Gent over aan de Republiek. Frankrijk trok zich terug uit de Oostenrijkse Nederlanden. Frankrijk kreeg Cape Bretoneiland (tegenwoordig deel van Canada) terug dat het eerder had verloren aan de Britten. Tevens gaf Frankrijk het eerder veroverde Madras (India) terug aan Groot-Brittannië. Maria Theresia van Oostenrijk stond het hertogdom Parma en Piacenza af aan Spanje. Het hertogdom Modena en Reggio en de republiek Genua, die veroverd waren door Oostenrijk, werden hersteld. Het Asiento contract, dat gegarandeerd was aan Groot-Brittannië in 1713 door de Vrede van Utrecht voor 30 jaar, werd vernieuwd.

Waarlijk de grootste zegepraal die Europa tot 1748 had gezien.

Links op de voorstelling wordt de Franse maagd terug verwelkomd en omhelsd tussen de maagden van de andere koninkrijken. In het midden Mercurius als verkondiger van de vrede boven een groep als vrouwen voorgestelde deugden Rechtvaardigheid, Godsvrucht, Zorg, Waakzaamheid en Welvaart. Rechts op de achtergrond Mars als het oorlogszuchtige Frankrijk.

Literatuur: Frederik Muller, Nederlandse Historieplaten (1876-77), nr. 3956

Prijs: VERKOCHT