Waddengebied – Hendrick Doncker, ca. 1689

PASKAART VAN DE NOORDZEE EN WADDENGEBIED “Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland, Groeninger, Emder en Keydingerland, Holstyn, Ditmarsche en’t…

Lees verder

PASKAART VAN DE NOORDZEE EN WADDENGEBIED

Paskaarte vande kuste van Holland en Vriesland, Groeninger, Emder en Keydingerland, Holstyn, Ditmarsche en’t Eydersted; met de Riviere Eylande Droogten en Diepte, die geleege zyn tussen Olant, en Egmont op Zee.” Kopergravure op twee bladen uitgegeven in 1689t Amsterdam by Hendrick Doncker Boeckverkoper en Graetboogmaaker inde Nieuwbrug Steeg Int Stuurmans Gereetschap”, als deel van “De Nieuwe Groote Vermeerderde Zee-Atlas Ofte Waterwerelt, Vertoonende alle de Zee-kusten des Aerdtrycks, Seer dienstigh voor Schippers, Stuur-lieden en Liefhebbers der groote Zee-vaert”. Later met de hand gekleurd. Afm. ca. 51 x 118 cm.

De putti rondom het cartouche met uitgevers impressum, hebben een jakobsstaf, globe, kompas, kaartboeken, inktpot, touwen en passer waarmee geduid wordt op het maritieme cartografische bedrijf van Hendrick Doncker. (Evenals de geit met z’n doorzettingsvermogen en de ram met daadkracht en autoriteit.)

Een van de putti bij de inzetkaart van de Elbe (“Streckende van Oldenbroek tot Hamburgh”) linksboven, draagt een gevleugelde helm en een met slangen omkronkelde gevleugelde staf, het zijn symbolen van de god Mercurius. Hij zag toe op de handel over de rivier.

Deze kaart van de Noordzee en Wadden, met de kust van Sleeswijk-Holstein tot Egmont aan Zee, wordt later ook uitgegeven door de firma Van Keulen (die een soortgelijk cartouche gebruikte, zonder geit en ram). Na de dood van Hendrick Donker in 1699 had zijn zoon (Hendrick Doncker II) een deel van de voorraad boeken en koperplaten aan Johannes van Keulen verkocht. Van Keulen herzag de kaart op basis van het werk van Mathurin Guitet, kapitein van de Friese Admiraliteit, koopman en cartograaf. Tussen 1708 en 1710 bracht deze de Noord-Nederlandse en Noord-Duitse kusten met hun verraderlijke wateren nauwkeurig in kaart.

Prijs: VERKOCHT