Zeehelden – Wolter Jan Baron Bentinck

“Afbeelding der Lykstaatie van den Wel Ed. Hoog Wel Geb. Gestr. Heer Wolter Jan Baron Bentink, Schout by Nacht, ressorteerende…

Lees verder

“Afbeelding der Lykstaatie van den Wel Ed. Hoog Wel Geb. Gestr. Heer Wolter Jan Baron Bentink, Schout by Nacht, ressorteerende onder het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam, Generaal Adjudant van Zyne Doorl. Hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassau, als Admiraal Generaal.”
Kopergravure uit 1781 van de hand van Barend de Bakker naar een tekening van Herman Schouten. Later met de hand gekleurd. Afm. (plaatafdruk voorstelling) 19,5 x 55 cm., (voorstelling en tekst) ca. 32 x 55 cm.

Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck raakte gewond tijdens tijdens de Slag bij de Doggersbank in 1781, de laatste triomf van de Nederlandse vloot op de oppermachtige Engelsen. Dodelijk gewond door een kanonskogel in de linkerschouder droeg hij het commando van zijn schip De Batavier over aan zijn opvolger met de woorden “liever alles te wagen en te vergaan dan te strijken of te vluchten”. Hij overleed aan de gevolgen in Amsterdam, waarna hij in de Nieuwe Kerk met veel eerbetoon begraven werd. Postuum werd Bentinck door stadhouder Willem V tot Schout bij Nacht bevorderd.
De lijkstoet trekt op 28 augustus 1781 over de Koveniersburgwal naar de Nieuwe Kerk te Amsterdam waar Bentinck in het koor zal worden bijgezet. Op het blad onder de plaat de titel en beschrijving met de namen van de deelnemers aan de stoet.

Prijs: VERKOCHT