Zeeland – Pieter Mortier, 1696-1708

17E-EEUWSE KAART VAN ZEELAND OP GROOT FORMAAT “Le Comté de Zeelande” (Het Graafschap Zeeland), kopergravure naar het ontwerp Nicolas Sanson.…

Lees verder

17E-EEUWSE KAART VAN ZEELAND OP GROOT FORMAAT

Le Comté de Zeelande” (Het Graafschap Zeeland), kopergravure naar het ontwerp Nicolas Sanson. Uitgegeven te Amsterdam door Pieter Mortier 1696-1708 als deel van de “Atlas Nouveau, contenant toutes les parties du monde”. Later met de hand gekleurd. Afm. 56,5 x 81cm.

Na 1581 werd Zeeland een van de Verenigde Provinciën. Na de Noord-Nederlandse onafhankelijkheid deelde Zeeland bepaalde instellingen met Holland en West-Friesland, zoals de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland, het hoogste rechtscollege, nadat de noordelijke provinciën zich onttrokken hadden aan het koninklijke gezag en aan de rechtsbevoegdheid van de Grote Raad van Mechelen. Nadat de Staten-Generaal zich in 1583 in de Noordelijke Nederlanden hadden gevestigd, kwamen zij aanvankelijk in Middelburg bijeen. Vanaf 1588 werd Den Haag de vergaderplaats. Tot 1795 was Zeeland binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden -een onafhankelijke federale staat (waarvan de Staten van Zeeland de soevereinen waren). Het Zeeuwse wapen siert het cartouche van de kaart linksboven.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw namen Franse geografen een vooraanstaande positie in, want in Frankrijk werd baanbrekend werk verricht. Door betere instrumenten was een nauwkeuriger plaatsbepaling mogelijk en zo waren de Franse cartografen in staat betrouwbaarder kaarten te maken.

Maar het spreekt vanzelf dat men voor een kaart van het gebied in Nederland gebruik moest maken van in Nederland vervaardigde kaarten. Deze kaart van Zeeland toont het kaartbeeld zoals dit voorkomt op de grote Visscher-Roman kaart en werd voor het eerst uitgeven in Parijs 1674. In 1692 werd deze door Pieter Mortier vergoot en bestaat nu uit twee bladen gedrukt van twee koperplaten.

Er zijn door Mortier een aantal wijzigingen aangebracht zoals de wegen op de Zeeuwse eilanden.

Literatuur: Blonk – Zeelandia Comitatus, nr. 51.4

Prijs: VERKOCHT