Zeven Verenigde Nederlanden – Carel Allard, ca. 1690

ZELDZAME KAART VAN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN “Foederatum Belgium nec non Ducatus Bremensis ac etiam fluminis Albis...” Kopergravure,…

Lees verder

ZELDZAME KAART VAN DE REPUBLIEK DER ZEVEN VERENIGDE NEDERLANDEN

Foederatum Belgium nec non Ducatus Bremensis ac etiam fluminis Albis...” Kopergravure, met privilege uitgegeven door Carel Allard te Amsterdam ca. 1690. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. ca. 47 x 56 cm.

De Republiek der Verenigde Nederlanden besloeg tussen 1588 en 1795 grotendeels het grondgebied van het huidige Nederland en bestond uit acht soevereine staten: Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland, en Drenthe. Elke staat bestuurde het eigen gebied. Vertegenwoordigers van zeven staten (Drenthe viel hierbuiten) stuurden hun vertegenwoordigers naar de Staten-Generaal in Den Haag. Gebiedsdelen die zich buiten de acht provinciën bevonden maar wel tot het grondgebied van de confederatie behoorden, de zogenaamde Generaliteitslanden, bevonden zich grotendeels in het huidige Zeeuws-Vlaanderen, de huidige Nederlandse provincies Noord-Brabant, Limburg, en in het zuidoosten van de huidige provincie Groningen.

Opmerkelijk voor de kleine republiek van maximaal 2,5 miljoen inwoners was het succes van de Nederlandse wereldhandel via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC), en die op de Oostzee, de grote militaire successen tegenover ogenschijnlijk veel sterkere landen als Spanje en Engeland, de enorme vloot (met 2000 schepen groter dan die van Engeland en Frankrijk samen), en de bloei van kunsten (Rembrandt, Ruysdael, Avercamp, Van Dijck en vele anderen) en wetenschappen (o.a. Hugo de Groot, Huygens, Van Leeuwenhoek), gepaard gaande met voor die tijd relatief grote geestelijke vrijheid.

Linksboven op de kaart zien we een rijkversierd cartouche met titel, daaromheen staan afgebeeld een riviergod, Vrouwe Justitia, godin van de wijsheid en kunsten Minerva en god van de handel Mercurius, cherubijnen met een Hoorn des overvloeds en het wapen van de Republiek. De kaart is voorzien van een zoekrooster en een gradenverdeling langs de randen.

De titel van de kaart “Foederatum Belgium” is afgeleid van “Gallia Belgica”, in de Romeinse tijd het noordelijke deel van Gallië tussen de Seine en de Rijn. “Belgica” werd als Latijnse naam later ook synoniem voor de Lage Landen.

Prijs: VERKOCHT