Zutphen – Joan Blaeu, 1649

TORENSTAD “Zutphen”, kopergravure uitgegeven in 1649 door Joan Blaeu als deel van diens “Toonneel der Steden”. In de tijd met…

Lees verder

TORENSTAD

Zutphen”, kopergravure uitgegeven in 1649 door Joan Blaeu als deel van diens “Toonneel der Steden. In de tijd met de hand gekleurd. Afm.: 38,5 x 50 cm.

Nicolaes van Geelkercken maakte in 1639 al een plattegrond van Zutphen, maar de uitwerking van Joan Blaeu is op onderdelen fraaier. Hij geeft een nauwkeurig en voltooid beeld van de torenstad.

Na het verdrijven van de Spanjaarden in 1591 door prins Maurits kon Zutphen beginnen aan de opbouw van een nieuwe vesting. Dirk Adriaanszoon Schelven ontwierp samen met Adriaan Metius de verdedigingswerken van de stad met bastions en drie hoornwerken. Er werd daarbij rekening houden met het steeds grotere bereik van de kanonnen.

De in 1604 aangelegde schipbrug is duidelijk zichtbaar, evenals de Nieuwe Nieuwstadspoort uit 1616. Ook de Wijnhuistoren (nog in aanbouw toen Van Geelkerckens plattegrond verscheen, bij Blaeu voltooid) staat er al op en de adellijke hoven zijn goed herkenbaar aan hun bekroonde traptorens.

We zien het wapen van het graafschap Zutphen rechtsboven, boven de legenda rechtsonder, het stadswapen.

Prijs: VERKOCHT