Zwarte Sterns – Aert Schouman

Zwarte Sterns in een nest met ei in een rivierlandschap. Tekeningen met in aquarel en dekverf van de hand van…

Lees verder

Zwarte Sterns in een nest met ei in een rivierlandschap. Tekeningen met in aquarel en dekverf van de hand van Aert Schouman (17101792). Aan de achterzijde door Schouman gesigneerd : t’ Wijfje Levensgroot: zijnde iets klijnder als de man / en Eyeren / Zwarte Ikstern / A Schouman. Afm. 35,2 x 26,4 cm.

Over Schouman schreef J. Immerzeel in 1842: “het vak waarin Schouman zich bijzonder onderscheiden heeft was het pluimgedierte. Zijn gevogelte is onberispelijk van teekening, bevallig en eigenaardig van houdingen en bewegingen, donzig, fluweelachtig, zwierig of bont van vederen. Daarmede vereenigde hij tevens eene gemakkelijkheid van uitvoering, die getuigenis gaf van zeekerheid, met welke penseel en teekenpen door hem gehanteerd werden. Het ontbrak dan ook niet aan kenners, die zijn kunstwerk wisten te waarderen, en de liefhebbers openden gaarne voor zijne keurig met sapverw [=aquarelverf] bewerkte vogeltekeningen hunne portefeuilles.

Zwarte sterns zijn vogels van ondiepe, zoete tot brakke moerassen en wateren. Gebroed wordt in zompige weilanden en verlandingszones, bij voorkeur in velden van krabbescheer en op eilandjes van plantenresten. In de broedtijd worden vooral grote insecten gegeten. Daarnaast staan ongewervelden en vis op het menu. Het zijn trekvogels, die ´s winters voor de kust van tropisch West-Afrika bivakkeren. Zwarte sterns maken deel uit van het Nederlandse laagland-landschap en zijn onlosmakelijk verbonden met uitgestrekte natuurgebieden van rivierdelta en laagveenontginningslandschap. Tot 1900 was de Zwarte Stern een gewone broedvogel van laagveenstreken, het rivierengebied en in mindere mate van vennen op de zandgronden. Tegenwoordig zij er nog maar 900-1400 paren over, voornamelijk in de Utrechts-Hollandse veenplassen, Friesland, de Kop van Overijssel en de Gelderse Poort.

We zien de vogel op het paaltje in vol zomerkleed. De broedende vogel lijkt vroeg in de rui. De hals zou ook donker moeten zijn. Wellicht is het een 2de-kalenderjaar vrouwtje, of gewoon een foutje van Schouman.

Prijs: VERKOCHT