Zwitserland – Johann Baptiste Homann, ca. 1730

“Potentissimae Helvetiorum Reipublicae cantones tredecim…” [De dertien belangrijkste cantons van de Zwitsterse Republiek…], kopergravure uitgegeven door Johann Baptist Homann in…

Lees verder

Potentissimae Helvetiorum Reipublicae cantones tredecim…” [De dertien belangrijkste cantons van de Zwitsterse Republiek…], kopergravure uitgegeven door Johann Baptist Homann in Neurenberg rond 1730. In de tijd met de hand gekleurd, met latere toevoegingen. Afm: 49,5 x 58 cm.

Terwijl Europa verscheurd werd door de Dertigjarige Oorlog, beleefde Zwitserland de 17e eeuw als een periode van vrede en stijgende welvaart. Neutraliteit was gunstig voor de economie, waardoor de confederatie andere landen van goederen kon voorzien. Ook was er een toestroom van vluchtelingen, vooral Franse hugenoten na hun verdrijving in 1685, die sterk bijdroeg bij het herstel van oude ambachten en het starten van nieuwe ondernemingen.

Met de pensioenen van het huurlingen systeem en commerciële bedrijvigheid was kapitaal opgebouwd dat werd uitgeleend aan de omliggende landen die voortdurend oorlog voerden, met name aan Frankrijk. De bankiers in Genève werden daarmee het centrum van een uitgebreid Europees financieel netwerk.

Er was ook voldoende kapitaal beschikbaar om de nationale industriële expansie te financieren. Natuurlijke hulpbronnen waren er niet in voldoende hoeveelheden om gemakkelijk te worden geëxploiteerd en de opbrengst van de landbouw was niet genoeg voor de groeiende bevolking. Dientengevolge had de Zwitserse confederatie ruime beschikking over arbeidskrachten. En omdat het door land omgeven Zwitserland geen scheepvaartondernemingen of koloniale bezittingen had, kwam de economische ontwikkeling van de industrie.

Het grote titel cartouche van de kaart toont ons de wapens van de 13 cantons van de Zwitserse Confederatie, evenals 20 wapens van “bondgenoten en onderworpen provincies”. Bewapende putti zwaaien de vlag van de Confederatie. Op de voorstellingen linksonder een Alpen-scène met koeien en een reiziger die via een smal bruggetje een diepe kloof over steekt. In een tweede voorstelling zien we iemand kaas maken in een koperen ketel.

Prijs: VERKOCHT