Zwitserland – Nicolaes Visscher, ca. 1680

“Exactissima Helvetiae Rhaetiae, Valesiae caeterorumq[ue] confoederatorum ut et finitimorum populorum regionum tabula.” [De meest exacte kaart van Zwitserland, Raetia, Wallis…

Lees verder

Exactissima Helvetiae Rhaetiae, Valesiae caeterorumq[ue] confoederatorum ut et finitimorum populorum regionum tabula.” [De meest exacte kaart van Zwitserland, Raetia, Wallis en de andere kantons, evenals de omliggende gebieden. Kopergravure uitgegeven door Nicolaes Visscher te Amsterdam rond 1680. In de tijd met de hand gekleurd. Afm.: 47,3 x 57 cm.

Terwijl Europa verscheurd werd door de Dertigjarige Oorlog, beleefde Zwitserland de 17e eeuw als een periode van vrede en stijgende welvaart. Neutraliteit was gunstig voor de economie, waardoor de confederatie andere landen van goederen kon voorzien. Ook was er een toestroom van vluchtelingen, vooral Franse hugenoten na hun verdrijving in 1685, die sterk bijdroeg bij het herstel van oude ambachten en het starten van nieuwe ondernemingen.

Met de pensioenen van het huurlingen systeem en commerciële bedrijvigheid was kapitaal opgebouwd dat werd uitgeleend aan de omliggende landen die voortdurend oorlog voerden, met name aan Frankrijk. De bankiers in Genève werden daarmee het centrum van een uitgebreid Europees financieel netwerk.

Er was ook voldoende kapitaal beschikbaar om de nationale industriële expansie te financieren. Natuurlijke hulpbronnen waren er niet in voldoende hoeveelheden om gemakkelijk te worden geëxploiteerd en de opbrengst van de landbouw was niet genoeg voor de groeiende bevolking. Dientengevolge had de Zwitserse confederatie ruime beschikking over arbeidskrachten. En omdat het door land omgeven Zwitserland geen scheepvaartondernemingen of koloniale bezittingen had, kwam de economische ontwikkeling van de industrie.

Prijs: VERKOCHT