Friesland, Groningen, Drenthe – Gerard Mercator, 1585

16e-EEUWS FRIESLAND, GRONINGEN, DRENTHE “Frisia Occidentalis”, kopergravure vervaardigd door Gerard Mercator in 1585. In de tijd met de hand gekleurd.…

Lees verder

375

16e-EEUWS FRIESLAND, GRONINGEN, DRENTHE

Frisia Occidentalis”, kopergravure vervaardigd door Gerard Mercator in 1585. In de tijd met de hand gekleurd. Verso Latijnse tekst. Afm.: 36,5 x 46 cm.

De kaart komt vanaf 1585 tot 1603 voor met op de achterkant tekst in verschillende talen, in atlassen van Mercator. Daarna van 1606 tot in 1628 in atlassen van Jodocus Hondius.

Bij “Frisia Occidentalis”, oftewel West-Friesland denken we tegenwoordig aan Noord-Holland, het gebied tussen Alkmaar en Enkhuizen, maar vroeger werd deze benaming in Noord-Nederland gebruikt voor het Friese gebied ten westen van de Dollard. De graafschap Oost-Friesland ontstond in 1464 en wordt later op kaarten aangeduid als “Frisia Orientalis

In 1580 werd het grootste deel van Friesland opgenomen in de Unie van Utrecht. Het gewest werd toen aangeduid als een “algemene heerlijkheid” ofwel de heerlijkheid Friesland. De Staten van Friesland waren samengesteld uit afgevaardigden van de 11 steden en de 30 grietenijen. Vanaf 1580 zijn de stadhouders altijd leden van het huis van Nassau geweest. De voormalige gouwen Oostergo, Westergo, Zevenwouden en de elf steden vormden samen de kwartieren van Friesland.

Op 29 juli 1585 stichtte Willem Lodewijk in Franeker een universiteit voor (calvinistische) predikanten.

Prijs: Euro 375,-