Friesland – Nicolaes Visscher + Pieter Schenk, ca. 1720

FRIESLAND AAN HET EIND VAN DE 17E-EEUW “Dominii Frisiae Tabula Flevum et Lavicam” (kaart van het domein van Friesland, Flevum…

Lees verder

525

FRIESLAND AAN HET EIND VAN DE 17E-EEUW

Dominii Frisiae Tabula Flevum et Lavicam” (kaart van het domein van Friesland, Flevum en Lavica. Deze nederzettingen werden door de Romeinen gebruikt als aanduiding voor Friesland.) Kopergravure voor het eerst uitgegeven rond 1665 door Nicolaes Visscher, hier in een uitgave van rond 1720 door Pieter Schenk. In de tijd fraai met de hand gekleurd. Afm. 37 x 49 cm.

In 1644 kwam Christiaan Schotanus met zijn boek “Beschrijvinge van de Heerlijckheydt van Friesland tussen ’t Flie ende Lauwers” met daarin een kaart van de provincie, drie kaarten van de goën, dertig grietenijkaarten en elf plattegronden van de steden. De provinciekaart werd opgementen door zijn zoon Bernardus Schotanus à Sterringa, die een deel van de metingen uitvoerde. De nam van Schotanus à Sterringa komt ook voor op de kaart van Nicolaes Visscher, waarmee hij aangaf gebruik te hebben gemaakt van diens landmeetwerk.

De kaart geeft meer dan 1500 namen van steden, dorpen, wateren en belangrijke boerderijen.

Met een fraai cartouche en het zuivere graveerwerk is dit een van de mooiste kaarten van Friesland. De schaalstokken rechtsonder zijn versierd met dat wat het land zo rijk maakt: graan, zuivelproducten, turf en vee.

Prijs: Euro 525,-