Haarlemmermeer, Leidsemeer – Schenk

“Kaart waar in is aftekent, een Concept Uytwatering in de Noord Zee omtrent Catwijk” ter ontlasting van Rijnlands boezem water.”…

Lees verder

525

“Kaart waar in is aftekent, een Concept Uytwatering in de Noord Zee omtrent Catwijk” ter ontlasting van Rijnlands boezem water.”
TER BETEUGELING DER WOEDE VAN HAARLEMMER- EN LEIDSE MEER.

Kopergravure uitgegeven door Leonardus Schenk in 1769. In de tijd met de hand gekleurd. Afm. (plaat) 21,6 x 31,7 cm.

Hoewel in de 17e eeuw op grote schaal meren in Noord-Holland werden ingepolderd, bleef het project om het steeds verder afkalvende Haarlemmermeer droog te leggen voorlopig liggen. Rivaliteit tussen Haarlem en Leiden, dat niet graag de inkomsten uit de visrechten van de enorme binnenzee wilde verliezen, maakte dat de plannen niet ten uitvoer werden gebracht.

In 1769 komen Dirk Klinkenberg en Barend Ariesz. Goudriaan met een plan om het Meer droog te leggen via een uitwatering bij Katwijk. In dit plan zou het Meer met 112 molens leeggemalen worden, waarna 50 molens het water uit Rijnlands boezem zouden lozen. De kosten voor de 19.000 bunders waren beraamd op Æ’9.000.000,-.

Het cartouche van de kaart meldt dat deze behoorde als bijlage bij dat plan over “de beteugeling der woede van de Haarlemmer- en Leidse meer.

Nadat in 1836 een storm het water opjoeg tot Amsterdam en Leiden werd besloten de Haarlemmermeer toch droog te malen. Dat gebeurde uiteindelijk tussen 1848 en 1852.

Prijs: Euro525,- (BTW margeregeling)