Het Gooi – Reinier en Josua Ottens, 1725-1734

BEROEMDE KAART VAN HET GOOI “Nieuwe kaart van Gooilandt“, kopergravure vervaardigd door H. Post, uitgegeven tussen 1725 en 1734 door…

Lees verder

11.500

BEROEMDE KAART VAN HET GOOI

“Nieuwe kaart van Gooilandt“, kopergravure vervaardigd door H. Post, uitgegeven tussen 1725 en 1734 door Reinier en Joshua Ottens in de tijd met de hand gekleurd. Afm. (gravure) 52 x 81 cm.

Deze gedetailleerde kaart van Het Gooi is opgedragen aan Hendrik Bicker, schepen van Amsterdam en bezitter van een buitenplaats te ’s Graveland. Aangenomen kan worden dat hij ook de opdrachtgever was voor het maken van de kaart. Zijn familiewapen is (uiteraard) afgebeeld.

In 1725 liet Bicker op de Tafelberg (met 39,2 m het hoogste punt van Het Gooi) bij Blaricum een ronde steen plaatsen. Daarop stonden de omliggende nederzettingen en de windstreken gegrift. Deze ‘windroos’ prijkte dan ook op de kaart. De gegevens voor het vervaardigen van de kaart zijn voornamelijk ontleent aan kaarten die in 1709 en in 1723 op de markt kwamen, maar dan op de kleinere schaal 1 : 25000. Hierdoor en door de aparte inzet van de ‘Maatlanden’ (graslanden) verkreeg hij een handzaam formaat. Het resultaat was als wandversiering meer geschikt dan voor praktisch nut. Nieuw was de weergave van ’s Graveland met de buitenhuizen en de namen van de hoofdbewoners. Bicker liet trots zijn naam en functie ‘Fiscael‘ drukken in de plattegrond van zijn kavel. Voor zijn kennissen en zakenrelaties was dit een prachtig relatiegeschenk.

Links op de kaart is een legenda dat het oppervlak vermeldt [wie heeft de grootste?] van de gronden van de zgn. erfgooiers (bewoners die het gebruiks- en beheersrecht hadden over de bebouwbare gronden in Het Gooi), die op de kaart zijn weergegeven. De kaart was minder professioneel dan de eerdere kaarten, maar door de grotere verspreiding via uitgeverij Ottens kwam deze onder ogen van een breder publiek. Voor algemeen gebruik was dit de enige behoorlijke topografische voorstelling van het Gooi tot 1843.

Vrijwel alle in de tijd aan de wand gehangen kaarten zijn verloren gegaan. Dit exemplaar heeft de eeuwen overleefd.

Prijs: Euro 11.500,- (incl. lijst)